EU och internationella frågor

Den svenska besöksnäringen verkar till största delen i Sverige, ger arbete åt cirka 200 000 personer och genererar 100 miljarder kronor i exportintäkter. Förutsättningarna för att besöksnäringens företag ska kunna erbjuda tjänster bestäms dock både i Sverige och EU. Med rätt förutsättningar och rättvisa villkor kan svensk besöksnäring fortsätta att bidra till en blomstrande, innovativ och ännu mer levande svensk och europeisk ekonomi, inte bara nu utan också i framtiden.

Visitas EU-prioriteringar år 2024 – 2029

Hösten 2024 inleds en ny mandatperiod för EU-kommissionen. Läs mer om vilka frågor svensk besöksnäring anser ska prioriteras år 2024 – 2029.

Läs mer här

Visitas näringspolitiska program

Kompetensförsörjning är i dagsläget besöksnäringens största utmaning. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom besöksnäringens branscher samtidigt som tillgången på personer med branschutbildning minskar. Missmatchningen på arbetsmarknaden begränsar företagarnas möjlighet att växa och utvecklas.

Läs Visitas näringspolitiska program här!

Visitas EU-prioriteringar år 2024 – 2029

Read all about Visitas priorities for the upcoming legislative period 2024-2029.

Click on the programme below.

Click here to read the more about our priorities.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Sofia Råsmar

Näringspolitisk expert, EU- och internationella frågor

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen