Publicerad 2019-09-04

Vad innebär detta för dig som restaurangägare?

Från 1 juni 2018 måste du som ger dina gäster plastpåsar:

  • informera om plastpåsars miljöpåverkan
  • informera om de miljömässiga fördelarna med att minska användningen av plastpåsar
  • informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen

Informationen till konsumenterna ska innehålla alla tre delar.

Det finns inga bestämmelser kring hur du som restaurangägare ska informera dina kunder, det vill säga om det måste ske vid kassan, i restaurangen eller med text på plastkassarna etc. Detta är alltså upp till varje handlare att själv avgöra.

Om du själv importerar plastkassar är du from 1 januari 2017 skyldig att rapportera förbrukning till Naturvårdsverket.

Konkreta tips för dig som restaurangägare

  • Uppmuntra kunder till att återanvända sina kassar.
  • Informera dina gäster om miljökonsekvenser av plastbärkassar. Skylt om påse och Skylt om påse längre text.
  • Hitta ditt eget sätt att informera så effektivt som möjligt, vid din kassa, i sociala medier eller i nyhetsbrev till dina kunder.
  • Ta betalt för påsarna.
  • Ställ om till bärkassar som är återvinningsbara och tillverkade av återvunnet eller förnybart material.

Bakgrund

2015 fattade EU beslutet att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av plastbärkassar. Målet är att skapa en bättre miljö och att effektivisera resursanvändningen.

Förordningen om plastbärkassar trädde ikraft i Sverige 13 december 2016.

Syftet är att minska förbrukningen av plastbärkassar, minska nedskräpning samt att nå mer effektivt resursutnyttjande.

Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att tunna plastbärkassar inte överskrider:

  • 90 påsar per person och år senast den 31 december 2019 och
  • 40 påsar per person och år senast den 31 december 2025

Innan är 2017 förbrukade svensken i genomsnitt ca 198 påsar per person och år.

Förordningen omfattar alla plastbärkassar som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och bära varor från den plats där varorna tillhandahålls, såväl tunna som tjocka påsar.
Förordningen omfattar inte tunna plastbärkassar (tunnare än15 mikrometer) och som behövs av hygienskäl eller som förpackning för livsmedel som säljs i lösvikt.Flergångskassar omfattas inte heller.

Tunna plastbärkassar är de med en väggtjocklek på under 50 mikrometer och tjocka plastbärkassar är de på över 50 mikrometer.

För att underlätta för företag har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning kring informations-skyldigheten mot konsument.

Här hittar du hela förordningstexten.

Rapporteringsskyldighet

Förordningen innebär också att den som yrkesmässigt tillverkar eller för in plastbärkassar till Sverige måste rapportera antal tunna respektive tjocka plastbärkassar avsedda för den svenska marknaden.

Rapporteringsskyldigheten gäller från och med den 1 januari 2017 och innebär att handelsföretag som själva köper in plastbärkassar till Sverige måste börja rapportera dessa till Naturvårdsverket.

Plastbärkassarna ska rapporteras i antal och uppdelat på tunna respektive tjocka plastbärkassar.

Läs mer om hur du ska rapportera

Ytterligare vägledning kring de nya skyldigheterna i förordningen om plastbärkassar.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen