Publicerad 2019-09-04

Här hittar du några miljö- och hållbarhetscertifieringar som kan vara relevanta för dig som medlem i Visita.

Sigill

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen.

Svenskmärkning

Svenskmärkning en frivillig ursprungsmärkning för företag som vill lyfta fram ursprunget på svenskproducerade livsmedel, råvaror och växter

KRAV

Krav-märkningen gäller restauranger som vill öka sitt utbud av ekologiska produkter och öka personalens medvetenhet och kunskaper.

Svanen

För att bli Svanenmärkt måste verksamheten exempelvis klara ett antal gränsvärden på huvudområden som energiförbrukning, vattenförbrukning och avfall.

Green Key

Green Key-märkningen delas ut till anläggningar som uppfyller miljö- och hållbarhetskrav inom 13 olika områden såsom energi, vatten, avfall, kemikalier, livsmedel, information och socialt ansvarstagand

ISO 14001 – ledningssystem för miljö

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Kännetecknande för miljöledningssystem är att de ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

ISO 2600 – socialt ansvarstagande

ISO 26000 är en internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. Den definierar vad socialt ansvar innebär och vad organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 ger stöd och vägledning till alla typer av organisationer, oavsett storlek, verksamhet och plats, att översätta principer för socialt ansvarstagande till praktiska åtgärder och best practice.

ISO 20121 – hållbara evenemang

I denna standard specificeras krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.

MSC – hållbar fisk

MSC-certifiering är en spårbarhetscertifiering för företag som vill servera hållbart fiskad fisk och marknadsföra det.

One Planet Plate

One Planet Plate är en  guide och en märkning av måltider. Både för den som vill äta hållbart och för alla som vill servera hållbara måltider: matlagare, restauranger, matkasseföretag, receptsidor, skolkök och måltidsleverantörer. One Planet Plate ger en klimatbudget för måltider där högst 11 kilo växthusgaser per vecka får släppas ut – vilket motsvarar 0,5 kilo per lunch eller middag. Till hjälp finns Matkalkylatorn på WWF:s hemsida.

Kranmärkt

Kranmärkt är en kostnadsfri nationell märkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Det innebär att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen