Publicerad 2019-09-06

Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ.

2019

F-skattesystemet en översyn 2019-10-25

Inspel till regeringens forskningspolitik 191025

Visitas hänvisning till BFUFs remissyttrnade ang inspel till regeringens forskningspolitik 191024

Belastningsregisterkontroll-i-arbetslivet

Nedsattning av arbetsgivaravgifter för unga

En anpassning-av-bestammelser-om-kontroll-i-livsmedelskedjan-till-eus-nya-kontrollforordning

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen