Publicerad 2019-10-16

2021

Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Remissyttrande Visita Ursprungsinformation 2019

Remissyttrande till Finansdepartementet: Ett moderniserat konsumentskydd

Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19

Lättnader i deltagarbegränsningarna för platser för privata sammankomster

Remissyttrande Visita Spelinspektionen

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation

Remissvar Finansdepartementet ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgiften för 19-23-åringar under juni-augusti

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Ändringar i FHM föreskrifter och allmänna råd

Tillgängliga stränder ett mer differentierat strandskydd

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknad

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utkast till lagrådsremiss; En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Promemoria nedstängningsstöd

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Genomförande av EUs engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt_

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ändringar i begränsningsförordningen

Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Promemoria 2 om fortsatt giltighet av förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.

Promemoria om fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Kompletterande remissyttrande Särskilda begränsningar för att hindra spridning av Covid-19

2020

Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020 198,76 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndigheten föreskrifter serveringsställen 170,94 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Promemorian Covid-19-lag 227,32 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ändring i förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 193,56 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd 199,32 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Skatt på engångsartiklar 287,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Stöd vid korttidsarbete i vissa fall 163,99 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av covid-19 181,19 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 177,71 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 219,45 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Finansdepartementet Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 152,61 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23 155,04 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och anslutande ändringsföreskrifter 184,75 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
En moderniserad arbetsrätt 115,89 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19 168,03 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 169,65 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Remissyttrande till Folkhälsomyndigheten – Förslag till allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet 136,82 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Visitas remissyttrande avseende promemoria om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 183,47 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 183,67 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov 142,29 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset 200,07 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 165,15 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Villkor för vouchrar och värdebevis som avser paketresor 131,25 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Validering 124,34 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister 90,90 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Utkast till lagrådsremiss: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 191,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 138,26 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Promemorian Konkurrensverkets befogenheter 92,79 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Miljödepartementet – rättsliga förutsättningar för avfall 231,53 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet rapportering och miljösanktionsavgifter 308,37 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Remissyttrande till Skolverket 92,87 KB

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen