Publicerad 2020-12-10

Vad innebär Paketreselagen?

I Paketreselagen framgår vad som definieras som en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang. I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som du som arrangör eller återförsäljare har gentemot dina resenärer.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida om Paketreselagen

En paketresa består av en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa. Med resetjänst menas:

 • Passagerartransport till exempel flyg, tåg, buss eller båt. (Ingår ej i Visitas resegaranti)
 • Logi till exempel hotell, vandrarhem eller campingstuga.
 • Hyrbil eller hyrmotorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • Turisttjänst till exempel spabehandling, matlagningskurs, guidad tur eller biljett till ett evenemang.

Resan ska pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning.

För att utgöra en paketresa ska resetjänsterna ha satts samman i ett paket och sålts av en näringsidkare.

Ett paketarrangemang kan alltså bestå av logi och en turisttjänst, till exempel övernattning på hotell kombinerat med entrébiljett till en nöjespark eller en guidad tur. Lagen gäller även om de olika tjänsterna som ingår i arrangemanget ska betalas var för sig. Som paketarrangemang räknas både färdiga paket och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Sammanlänkade researrangemang är när kunden erbjuds av en näringsidkare att köpa flera tjänster från andra näringsidkare separat. Exempel: en kund har köpt en guidad tur/entrébiljett och i samband med köpet fått förslag på närliggande logianläggning. Om kunden köper övernattningen inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang. I exemplet är det den första näringsidkaren, guiden, som underlättat det andra köpet och därför är skyldigt att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Vad innebär Resegarantilagen?

Om erbjudandet är en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang så omfattas erbjudandet av Resegarantilagen. Lagen har till syfte att ge konsumenter skydd mot förluster om arrangemanget de köpt/beställt ställs in eller avbryts, till exempel vid insolvens eller konkurs.

Det innebär att företaget ska erlägga en resegaranti hos Kammarkollegiet innan paketet börjar marknadsföras och storleken på garantin bestäms utefter omsättningen för paketet men är minst 50 000 kr. Kravet på resegaranti gäller förbetalda paketarrangemang och sammanlänkade researrangemang och oavsett om ni arrangerar paket som företagare, privatperson eller i någon annan form. Om ni är osäkra på om ert företag behöver en resegaranti, kontakta Kammarkollegiet på 08-700 08 00 eller Kammarkollegiet

Visitas kollektiva resegaranti

Visita har ordnat en kollektiv resegaranti för er som är medlemmar. Den är helt kostnadsfri för medlemmar i Visita och gäller paketarrangemang och sammanlänkade researrangemang som utförs i Sverige. Om företaget även arrangerar paketarrangemang utanför Sveriges gränser så kan inte företaget kombinera Visitas garanti med en egen garanti hos Kammarkollegiet.

Visitas resegaranti omfattar paketarrangemang som består av kombinationen logi och turisttjänst. Eventuell kortare transfer inom Sverige kan också ingå så länge logi och turisttjänst ingår.

 • Exempel logi: hotell, vandrarhem, campingstuga.
 • Exempel turisttjänst: spabehandling, green fee, liftkort, guidad vandringsupplevelse, guidad kajakupplevelse. (Mat räknas ej som turisttjänst om det inte är en del av en matlagningskurs eller middagsshow.)
 • Exempel kortare transfer: kortare turer mellan boende och turisttjänst om de utgör en obetydlig del av paketet och kostnaden för turerna är låg.

Visitas resegaranti gäller för medlemmar vars omsättning rörande paketarrangemang uppgår till maximalt tre miljoner kronor per månad inklusive moms. Kontakta Kammarkollegiet om omsättningen överstiger detta belopp för att erlägga egen garanti.

Vistas resegaranti gäller inte för paket där Passagerartransport (utöver kortare transfer) ingår i arrangemanget eller i det sammanlänkade researrangemanget. Med passagerartransport menas tågbiljett, flygbiljett, bussbiljett eller båtbiljett. Båtbiljett kan dock räknas som turisttjänst om båtresan är en del av en guidad tur.

Anmälan till Visitas resegaranti

För att anmäla företaget och verksamhetsplatsen till Visitas resegaranti klickar du på länken nedan och fyller i webbformuläret. Tänk på att ordna med resegaranti innan ni börjar marknadsföra paketet. Om företaget driver flera verksamhetsplatser som erbjuder paket fyller du i ett formulär per verksamhetsplats. Anmälan ska göras varje år så länge behovet kvarstår.

Använder du Apples webbläsare Safari måste du tillåta popupfönster för att visa och kunna skriva ut den ifyllda PDF-blanketten när du trycker på [Fortsätt]. Försök annars med annan webbläsare, t ex Google Chrome eller Edge.

 • Fyll i webbformuläret, alla fält måste fyllas i för att anmälan ska kunna hanteras.
 • Klicka på [Fortsätt]. Det ska nu genereras en PDF-blankett med den information du fyllt i.
 • Skriv ut PDF-blanketten. Säkerställ att all information syns tydligt.
 • Underteckna blanketten i markerad ruta.
 • Skicka in blanketten till Visita på resegaranti@visita.se eller per post till Visita, Att Resegaranti, Box 3546, 103 69 Stockholm. Vi rekommenderar att skicka in den via e-post för att lättare kunna säkerställa att blanketten är mottagen.

Er ansökan hanteras när vi har fått in den undertecknade anmälningsblanketten. Du får bekräftelse till angiven e-postadress när vi fått in din undertecknade blankett.

Anmäl ert företag till Visitas resegaranti 2023

Anmälan resegaranti

Notera: När ni har anmält ert företag till Visitas resegaranti, måste ni skicka in en ny anmälan varje år så länge ert företag har behov av en resegaranti. Vi påminner er om detta årligen via e-post.

För frågor kring Visitas resegaranti, blanketter eller status för er anmälan kontakta Teresa Nyström resegaranti@visita.se, tfn 08-762 74 26.

Avanmälan 2023

Upphör behovet av resegaranti under året, måste en särskild avanmälningsblankett fyllas i och skickas in till Visita, vilket Kammarkollegiet kräver. Avanmälan hittar ni här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen