Publicerad 2023-10-26
 • Länk till Paketreselagen

  I Paketreselagen framgår vad som definieras som en paketresa och ett sammanlänkat researrangemang. I paketreselagen regleras även andra skyldigheter som du som arrangör eller återförsäljare har gentemot dina gäster.

  Läs mer på Konsumentverkets hemsida om Paketreselagen.

  En paketresa består av en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa. Med resetjänst menas:

  • Passagerartransport till exempel flyg, tåg, buss eller båt. (Ingår ej i Visitas resegaranti)
  • Inkvartering det vill säga övernattning på exempel hotell, vandrarhem eller i campingstuga.
  • Hyrbil eller hyrmotorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
  • Turisttjänst till exempel spabehandling, matlagningskurs, guidad tur eller biljett till ett evenemang.

  Resan ska pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning.

  Om kunden ingår flera olika avtal om resetjänster kan det bli en paketresa om något av följande krav uppfylls:

  • De olika resetjänsterna har valts ut och betalats hos ett och samma försäljningsställe/webbplats, men levereras av två olika företag. Exempel: Kunden bokar ett hotell och en entrébiljett till ett evenemang från två olika företag men betalar båda tjänsterna samtidigt på samma ställe.
  • Resetjänsterna har sålts, erbjudits eller debiterats till ett gemensamt pris för flera resetjänster.
  • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.
  • Resetjänsterna har satts samman efter att företaget och kunden ingått ett avtal som ger kunden rätt att välja bland ett urval av tjänster. Det kan till exempel vara ett hotell med spabehandlingar där kunden väljer behandlingar först på plats på hotellet.
  • Resetjänsterna har köpts på internet av separata näringsidkare, där det första företaget (arrangören) överförde uppgifter om kundens namn, e-postadress och betalningsuppgifter till ett annat företag med vilken kunden inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst.

  Sammanlänkade researrangemang skiljer sig från en paketresa genom att kunden köper en resetjänst av ett företag och det företaget sedan underlättar köpet för ytterligare en resetjänst. Till skillnad från en paketresa där kunden endast har ett avtal för hela sin resa, består ett sammanlänkat researrangemang av minst två olika typer av resetjänster. Det handlar alltså om separata avtal som kan ha ingåtts med ett eller flera företag. Sammanlänkade researrangemang ingår i paketreselagen.

  För att det ska bli ett sammanlänkat researrangemang ska det första företaget, efter att kunden bokat en resetjänst:

  • förmedla eller på annat sätt underlätta för bokning av ytterligare en resetjänst vid samma tillfälle
  • förmedla eller på annat sätt underlätta för bokning av ytterligare en resetjänst från ett annat företag och denna bokning görs inom 24 timmar från att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.
 • Länk till Resegarantilagen

  Om erbjudandet är en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang enligt definitionen i Paketreselagen, omfattas erbjudandet sannolikt av Resegarantilagen.

  Lagen har till syfte att ge konsumenter skydd mot förluster om paketresan de köpt/beställt ställs in eller avbryts på grund av insolvens eller konkurs. Paketresor som inte innefattar någon passagerartransport och för vilka betalning inte heller görs förrän efter det att paketresan har genomförts behöver inte omfattas av resegaranti.

  Resegarantilagen innebär att företaget ska erlägga en resegaranti hos Kammarkollegiet innan paketresan börjar marknadsföras och storleken på garantin bestäms utefter omsättningen för paketresan men är minst 50 000 kronor. Kravet på resegaranti gäller förbetalda paketresor och sammanlänkade researrangemang och oavsett om ni arrangerar paketresan som företagare, privatperson eller i någon annan form. Om ni är osäkra på om ert företag behöver en resegaranti, kontakta Kammarkollegiet på 08-700 08 00 eller Kammarkollegiet.

 • På Konsumentverkets hemsida hittar du som erbjuder paket mycket bra information kring vad du behöver informera gästerna om före bokning, riktlinjer kring paketreseavtalet och vad som gäller vid ändringar före eller efter avresa.

  Läs mer här Konsumentverket

Visitas kollektiva resegaranti

Visita har ordnat en kollektiv resegaranti för er som är medlemmar. Den är helt kostnadsfri och gäller paketresor och sammanlänkade researrangemang som utförs i Sverige. Om företaget även erbjuder paketresor utanför Sveriges gränser kan inte företaget kombinera Visitas garanti med en egen garanti hos Kammarkollegiet.

Visitas resegaranti omfattar paketresor som består av kombinationen inkvartering och turisttjänst. Eventuell kortare transfer inom Sverige kan också ingå, så länge inkvartering och turisttjänst ingår.

 • • Hotell
  • Vandrarhem
  • Campingstuga

 • • Dryckesprovning
  • Entrébiljett till nöjespark/äventyrspark
  • Green fee
  • Guidad vandringsupplevelse
  • Guidad kajakupplevelse
  • Guidad båttur
  • Konsertbiljett
  • Lift- eller spårkort
  • Matlagningskurs
  • Middagsshow
  • Middag på extern restaurang
  • Spabehandling utförd av en terapeut/spa-ritual
  • Teaterbiljett

 • • Entré till utrymmen som ligger inom verksamhetens anläggning till exempel simbassäng, bastu, spa eller gym för hotellgäster.
  • Måltider eller dryck på restaurang som ligger inom verksamhetens anläggning.

 • Kortare turer mellan boende och turisttjänst eller mellan boende och tågstation/flygplats/busshållplats, om de utgör en obetydlig del av paketet och kostnaden för turerna är låg.

Visitas resegaranti gäller för medlemmar vars omsättning rörande paketresor uppgår till maximalt tre miljoner kronor per månad inklusive moms. Om medlemmen driver flera verksamheter inom samma organisationsnummer får inte den totala omsättningen, för alla verksamheter, överstiga 3 miljoner kronor någon månad.

Kontakta Kammarkollegiet om omsättningen överstiger detta belopp för att erlägga egen garanti.

Visitas resegaranti gäller inte för paketresor där Passagerartransport (utöver kortare transfer) ingår i paketet eller i det sammanlänkade researrangemanget. Med passagerartransport menas tågbiljett, flygbiljett, bussbiljett eller båtbiljett. Båtbiljett kan dock räknas som turisttjänst om båtresan är en del av en guidad tur.

Anmälan till Visitas resegaranti

För att anmäla företaget och verksamhetsplatsen till Visitas resegaranti klickar du på länken nedan och fyller i webbformuläret. Tänk på att ordna med resegaranti innan ni börjar marknadsföra paketresan. Om företaget driver flera verksamhetsplatser som erbjuder paketresor fyller du i ett formulär per verksamhetsplats. Anmälan ska göras varje år så länge behovet kvarstår.

Använder du Apples webbläsare Safari måste du tillåta popupfönster för att visa och kunna skriva ut den ifyllda PDF-blanketten när du trycker på [Fortsätt]. Försök annars med annan webbläsare, till exempel Google Chrome eller Edge.

 1. Fyll i webbformuläret, alla fält måste fyllas i för att anmälan ska kunna hanteras. Dubbelkolla att det står rätt information i rätt ruta och att alla uppgifter är korrekta.
 2. Klicka på [Fortsätt]. Det ska nu genereras en PDF-blankett med den information du fyllt i. Om det inte genereras en pdf, försök med en annan webbläsare.
 3. Spara blanketten för säkerhets skull.
 4. Skriv ut PDF-blanketten. Säkerställ att all information syns tydligt.
 5. Underteckna blanketten i markerad ruta.
 6. Skicka in blanketten till Visita på resegaranti@visita.se. Det går även att skicka den per post men det finns en risk att den försvinner på vägen. Vi rekommenderar att skicka in den via e-post för att lättare kunna säkerställa att blanketten är mottagen.
 7. Er ansökan hanteras när vi har fått in den undertecknade anmälningsblanketten. Du får bekräftelse till angiven e-postadress när vi fått in din undertecknade blankett.

Notera: När ni har anmält ert företag till Visitas resegaranti, måste ni skicka in en ny anmälan varje år så länge ert företag har behov av en resegaranti. Om ni inte längre erbjuder paketresor behöver ni istället skicka in en Avanmälan.

Vi påminner er om detta årligen via e-post.

Vanliga frågor

 • Nej, om du aldrig tar betalt i förskott behöver du inte ha en resegaranti. Tänk på att till exempel en mindre bokningsavgift som tas ut i förskott gör att paketresan behöver en resegaranti.

 • Ja, definitionen paketresa kommer från Paketreselagen och paketet blir en paketresa om det innehåller kombinationen av två resetjänster till exempel inkvartering och turisttjänst.

 • • Dryckesprovning
  • Entrébiljett till nöjespark/äventyrspark
  • Green fee
  • Guidad vandringsupplevelse
  • Guidad kajakupplevelse
  • Guidad båttur
  • Konsertbiljett
  • Lift- eller spårkort
  • Matlagningskurs
  • Middagsshow
  • Middag på extern restaurang
  • Spabehandling utförd av en terapeut/spa-ritual
  • Teaterbiljett

  Det kan finnas många fler exempel på turisttjänst, kontakta oss gärna för frågor på 08-762 74 26 eller resegaranti@visita.se

 • Det beror på vad som ingår i konferenspaketet och när det betalas.

  Exempel på konferenspaketet som inte räknas som en paketresa och därför inte behöver en garanti:
  • Övernattning med lokal, lunch, fika, middag.
  • Övernattning med lokal, lunch, fika, middag och entré till spaanläggningen.
  • Lokal, lunch, fika, middag och någon typ av turisttjänst. Detta på grund av att paketet inte innehåller övernattning eller inte varar mer än 24 timmar.

  Exempel på konferenspaketet som räknas som paketresa och som behöver en garanti om det betalas i förskott:
  • Övernattning med lokal, lunch, fika, middag och någon typ av turisttjänst. Se definition under ”Vad räknas som turisttjänst?”

  Det är enbart konferenspaket som betalas i förskott som behöver en garanti.

 • Om erbjudandet är ett paket där det ingår bussresa och inkvartering hos er är det en paketresa.

  Om det är bussföretaget som erbjuder paketresan och tar betalt från gästen är det bussföretaget som behöver en resegaranti.

  Däremot om gruppen bokar och betalar bussresan separat och mer än 24 timmar senare bokar och betalar er för övernattning är det inte en paketresa och inte heller ett sammanlänkat researrangemang.

   

 • Om spaanläggningen ligger inom samma anläggning som hotellet behöver ni inte en resegaranti för de paketen. Ni ska därför inte räkna med de i omsättningen. Om det däremot ingår en behandling som utförs av en terapeut, då behöver ni en resegaranti och ska räkna med de paketen i omsättningen. Det är viktigt att ni inte tar med paket som inte behöver en garanti i er beräkning.

 • Beroende på vad ni hämtar gästerna med så kan det räknas som passagerartransport. Utgå från definitionen av transfer: ”utgör en obetydlig del av paketet och kostnaden för turerna är låg”.

 • Det är enbart de paket som är förbetalda som du ska räkna med i omsättningen. Betalar gästerna hela summan vid ankomst eller avresa, ska du inte räkna med de.

  Räkna inte in paket som inte behöver en resegaranti. Vanliga exempel som inte behöver en resegaranti:

  • Middagspaket där det ingår övernattning och middag på hotellets eller vandrarhemmets restaurang.
  • Spapaket där det ingår övernattning och tillgång till logianläggningens spaavdelning och middag.
 • Kontakta Kammarkollegiet och meddela att ni vill avsluta er egna garanti då ni avser att bli medlemmar i Visita och ingå i vår garanti. När medlemskapet är aktiverat och vi har mottagit er anmälan kommer vi att meddela Kammarkollegiet att ni ingår i vår garanti. Därefter förklarar Kammarkollegiet hur ni går vidare.

 • Nej, det går inte att kombinera två separata garantier. Kontakta Kammarkollegiet för att erlägga en egen garanti.

Anmäl ert företag till Visitas resegaranti 2024

Anmälan resegaranti

Avanmälan 2024

Upphör behovet av resegaranti under året eller inför nästa år, måste en särskild avanmälningsblankett fyllas i och skickas in till Visita. Avanmälan hittar ni här

För frågor kring Visitas resegaranti, blanketter eller status för er anmälan kontakta Teresa Nyström resegaranti@visita.se, tfn 08-762 74 26.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen