Publicerad 2020-12-10

Resegarantilagen

Ni som erbjuder paketarrangemang till försäljning eller underlättar för uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang måste enligt Resegarantilagen anmäla er verksamhet till Kammarkollegiet innan ni börjar erbjuda paketarrangemang. Kravet på resegaranti gäller förbetalda paketarrangemang och sammanlänkade researrangemang och oavsett om ni arrangerar paket som företagare, privatperson eller i någon annan form. Om ni är osäkra på om ert företag behöver en resegaranti, kontakta Kammarkollegiet på 08-700 08 00 eller Kammarkollegiet

Resegarantilagen har till syfte att ge konsumenter skydd mot förluster om arrangemanget de köpt/beställt ställs in eller avbryts, till exempel vid insolvens eller konkurs.

Ett paketarrangemang ska innehålla minst två av följande punkter och vara i mer än 24 timmar:

  • Passagerartransport till exempel flyg, tåg, buss eller båt. (Ingår ej i Visitas resegaranti)
  • Logi till exempel hotell, vandrarhem eller campingstuga.
  • Hyrbil eller hyrmotorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
  • Turisttjänst till exempel spabehandling, matlagningskurs, guidad tur eller biljett till ett evenemang.


Ett paketarrangemang kan alltså bestå av logi och en turisttjänst, till exempel övernattning på hotell kombinerat med entrébiljett till en nöjespark eller en guidad tur. Lagen gäller även om de olika tjänsterna som ingår i arrangemanget ska betalas var för sig. Som paketarrangemang räknas både färdiga paket och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Sammanlänkade researrangemang är när kunden erbjuds av en näringsidkare att köpa flera tjänster från andra näringsidkare separat. Exempel: en kund har köpt en guidad tur/entrébiljett och i samband med köpet fått förslag på närliggande logianläggning. Om kunden köper övernattningen inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang. I exemplet är det den första näringsidkaren, guiden, som underlättat det andra köpet och därför är skyldigt att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Visitas kollektiva resegaranti

Istället för att erlägga en egen garanti hos Kammarkollegiet kan medlemsföretag anmäla sig till Visitas kollektiva resegaranti. Den är kostnadsfri för medlemmar i Visita och gäller enbart paketarrangemang som utförs i Sverige.

Visitas resegaranti omfattar endast företag och arbetsställen som säljer paketarrangemang som består av kombinationen logi och turisttjänst. Eventuell kortare transfer inom Sverige kan också ingå så länge logi och turisttjänst ingår.

  • Exempel logi: hotell, vandrarhem, campingstuga.
  • Exempel turisttjänst: spabehandling, green fee, liftkort, guidad vandringsupplevelse, guidad kajakupplevelse. (Mat räknas ej som turisttjänst om det inte är en del av en matlagningskurs eller middagsshow.)
  • Exempel kortare transfer: tur och retur mellan flygplats/tågstation och plats för övernattning eller tur och retur mellan plats för övernattning och turisttjänsten till exempel golfbanan.


Visitas resegaranti gäller endast för medlemmar vars omsättning rörande paketarrangemang uppgår till maximalt tre miljoner kronor per månad inklusive moms. Kontakta Kammarkollegiet om omsättningen överstiger detta belopp för att erlägga egen garanti.

Vistas resegaranti gäller inte för paket där Passagerartransport (utöver kortare transfer) ingår i arrangemanget eller i det sammanlänkade researrangemanget. Med passagerartransport menas tågbiljett, flygbiljett, bussbiljett eller båtbiljett. Båtbiljett kan räknas som turisttjänst om båtresan är en del av en guidad tur. Kontakta i så fall Kammarkollegiet.

Företag som ingår i Visitas garanti kan inte även ha en egen garanti hos Kammarkollegiet om företaget anordnar paketarrangemang både i Sverige och utomlands.

Anmälan till Visitas kostnadsfria resegaranti
För att anmäla företaget och arbetsplatsen till Visitas resegaranti klickar du på länken nedan och fyller i webbformuläret. Anmälan ska göras varje år så länge behovet kvarstår.

Använder du Apples webbläsare Safari måste du tillåta popupfönster för att visa och kunna skriva ut den ifyllda PDF-blanketten när du trycker på [Fortsätt]. Försök annars med annan webbläsare, t ex Google Chrome eller Edge.

• Fyll i webbformuläret, alla fält måste fyllas i för att anmälan ska kunna hanteras.
• Klicka på [Fortsätt]. Det ska nu genereras en PDF-blankett med den information du fyllt i.
• Skriv ut PDF-blanketten. Säkerställ att all information syns tydligt.
• Underteckna blanketten i markerad ruta.
• Skicka in blanketten till Visita enligt instruktionerna på blanketten gärna via e-post.

Er ansökan hanteras när vi har fått in den undertecknade anmälningsblankett. Vi bekräftar när vi mottagit er anmälan.

Anmäl ert företag till Visitas resegaranti 2022

Anmälan resegaranti

Notera: När ni har anmält ert företag till Visitas resegaranti, måste ni skicka in en ny anmälan varje år så länge ert företag har behov av en resegaranti. Vi påminner er om detta årligen via e-post.

För frågor kring Visitas resegaranti, blanketten eller status för er anmälan kontakta Teresa Nyström resegaranti@visita.se, tfn 08-762 74 26.

Avanmälan

Upphör behovet av resegaranti under året, måste en särskild avanmälningsblankett fyllas i och skickas in till Visita, vilket Kammarkollegiet kräver. Avanmälan hittar ni här

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen