Publicerad 2023-08-23

Vilka anställningsformer finns det?

Tillsvidareanställning är den vanligaste anställningsformen, och den bör inledas med en provanställning på sex månader. På så sätt är det möjligt att prova den anställde i arbetet och om du sen önskar kan du säga upp provanställningen med två veckors uppsägningstid. Har du ett behov som inte är tillsvidare kan du använda de tidsbegränsade anställningar som finns såsom allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. Om du är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal kan du också använda anställningsformen “enstaka dagar” som finns till för att klara av de oförutsedda arbetsuppgifter som kan dyka upp på arbetsplatsen. Det vill säga arbetsuppgifter som inte går att schemalägga i förväg.

Varför behöver man fundera över vilken anställningsform man ska erbjuda?

Först och främst måste du fundera över ditt behov. Har du ett behov tillsvidare eller är det tidsbegränsat? Du ska också vara tydlig med personen som du anställer vad du erbjuder för anställningsform vilket såklart sker bäst genom ett anställningsbevis. Är det oklart vad ni har kommit överens om faller det på dig att visa att ni varit överens om något annat än tillsvidareanställning, vilket är huvudregeln.

Vad händer om det blir fel?

Beroende av vilken anställningsform den anställde har finns det olika möjligheter att avsluta anställningen. Skulle du felaktigt säga upp någon kan det få ganska allvarliga konsekvenser för dig och din verksamhet. Den anställde kan då kräva både lön och skadestånd av dig som arbetsgivare. Om du hamnar i en sådan situation och är medlem i Visita hjälper våra arbetsrättsjurister dig som ditt biträde i förhandlingar med facket eller annat ombud för den anställde.

Ditt bästa råd till arbetsgivare när det gäller just anställningsformer?

Hör av dig till oss för rådgivning innan du anställer någon så att det blir rätt från början. Det underlättar sedan om det uppstår problem med den anställde och du vill avsluta anställningen.

Som medlem i Visita får du hjälp av våra jurister i arbetsrättsliga frågor. Läs mer och bli medlem här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen