Publicerad 2023-12-14

Med målet att ha en säker och trygg arbetsmiljö uppmanar MSB och Polisen Visitas medlemmar att diskutera med era medarbetare vilka konkreta åtgärder som kan behöva vidtas för att höja den mentala beredskapen och förmågan att agera vid en situation. Exempel på aktiviteter:

  1. Uppdatera larmfunktioner
  2. Uppdatera kontaktlistor
  3. Inspektera att befintliga nödutgångar är funktionsdugliga. Informera era gäster om var nödutgångarna finns, ex när de hälsas välkommen i dörren/vid incheckning, av serveringspersonal vid beställning etc.
  4. Genomför övning av såväl utrymning (ex vid brand) som inrymning (när man låser in sig ex vid terror).
  5. Se över säkerhet vid entréer
  6. Se över utformning och uppsikt/kontroll över köer
  1. Diskutera med personalen om läget och hur de känner men också vilken roll de har vid en ev händelse.
  2. Vem gör vad? Se till att samtliga vet om vilka rutiner som gäller om något händer.
  3. Var vaksam! Om det är något som känns konstigt så kanske det är det. Se åtgärdskort!

Power of hello

Från samma avsändare delar vi även en bild angående vikten av att säga hej till människor med säkerhetsläget i åtanke.

Pdf-versioner för utskrift

Om du vill skriva ut åtgärdskortet och/eller bilden finns de även i pdf-versioner här:

Åtgärdskort – Ser du något – säg något (pdf)
Power of hello – kortversion (pdf)

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen