Publicerad 2022-10-20

Jag har fått ett brev om att min hyra kommer att höjas rejält. Vad kan jag göra?

Det bästa är att först ta kontakt med dina grannar med liknande lokaler och samla information om vilken hyresnivå som gäller i området. Sen är det viktigt att du hör av dig till hyresnämnden och meddelar att du inte accepterar hyreshöjningen. Det måste du göra inom två månader. Är du medlem hos oss, kan vi hjälpa dig med detta och även vara ditt ombud i förhandlingen med hyresvärden. Vi hjälps åt med att samla in bakgrundsmaterial som visar varför den nya hyran är orimligt hög till exempel. Sådana här ärenden är ganska vanliga och något som vi på Visita hjälper många medlemmar med.

Vad händer om man inte kommer överens?

Då kan man begära att hyresnämnden sätter ut ärendet till ett sammanträde, där hyresnämnden hjälper till som medlare mellan hyresgästen och hyresvärden. De fungerar som en neutral part och behövs det så kan vi begära ett så kallat marknadshyresyttrande. Då behövs det jämförelsematerial där vi kan visa på att dina grannar betalar en lägre hyra. Det görs en besiktning av både din lokal och kanske några av dina grannars lokaler och sedan kommer hyresnämnden med ett yttrande över marknadshyran för just din lokal. I bästa fall har vi då fått gehör för vår bedömning av en rimlig hyresnivå.

Har hyresvärden rätt att ta vad som helst i hyra?

Nej, de får inte begära hyror som överstiger marknadshyra men trots det är det många som drar till med höga summor. Faktum är att hyresvärden blir skadeståndsskyldig om en hyresgäst måste flytta på grund av att hyresvärden begärt en hyra som överstiger marknadshyran eller i övrigt begärt oskäliga villkor. Därför vinner man mycket på att vara lite jobbig och börja med att fråga vad de har för underlag och inleda en förhandling. Glöm inte att ta hjälp av oss branschjurister!

Vad gäller kring indexuppräknade hyreshöjningar?

I de flesta hyresavtal är hyran reglerad genom en indexklausul, vilket i det inflationsläge vi nu befinner oss i, leder till höga hyreshöjningar. Du kan läsa mer om indexuppräknade hyreshöjningar i vårt inlägg här

Behöver du hjälp?

Som medlem i Visita får du hjälp av våra jurister i juridiska frågor. Läs mer och bli medlem här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen