Publicerad 2023-08-28

Jobbar du på eller med turistcenter, turistinformation eller InfoPoint? Dela råd, tips och nyheter på vår Facebooksida.

Visitas nationella råd för besöksservice 

Rådet för besöksservice är det organ som är huvudman för den nationella turistinformations- och turistcenterauktorisationen. Rådet för besöksservice driver också värdskapsfrågor och turismrelaterade frågor inom ramen för Visita. Rådets 10 ledamöter väljs vart annat år av auktoriserade TI/TC och deras huvudmän. Läs mer om rådet och dess arbete under Rådet för besöksservice i menyn. 

Tydligare om InfoPoint

Även i denna auktorisation är det av fortsatt vikt att förtydliga vad en InfoPoint är och hur samspelet mellan den auktoriserade turistinformationen respektive turistcentret ska fungera. Material om detta finns under InfoPoint i menyn.

Auktoriserade turistinformationer och turistcenter 2023

Excelfil med samtliga auktoriserade TIC 2023, med kontaktuppgifter, hittar du här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen