Publicerad 2020-02-04

Auktoriserade turistinformationer och turistcenter (TI/TC) har möjlighet att placera ut bemannade turistserviceplatser, InfoPoints, skyltade med den vit/gröna InfoPoint-skylten. InfoPoint-märket är ett varumärke som ägs av Visita.
En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Huvudansvaret för sådana InfoPoints ligger alltid hos en auktoriserad TI/TC.

Det är inte tillåtet att skylta en obemannad plats med InfoPointmärket. Inte heller att inrätta InfoPoints som inte står under en auktoriserad TI/TCs kontroll.

Om InfoPoints i TI/TCs auktorisationsavtal

Av auktorisationsavtalet framgår att TI/TC får använda InfoPoint-märket för att märka ut InfoPoints:

I skyltning på, i och i vägvisning till bemannad InfoPoint, alltså en fast, rörlig eller tillfällig turistserviceplats som inte själv är auktoriserad turistinformation. Detta under förutsättning att InfoPointen står under turistinformationens regelbundna tillsyn.

Vidare för att hänvisa till och/eller märka ut bemannad InfoPoint i tryck eller i e-media.

Detta under förutsättning att TI/TC tar fullt ansvar för att InfoPoint-märket används korrekt. Detta ansvar får inte överlåtas till någon annan.

Hela auktorisationsavtalet med auktorisationskrav hittar du i menyn under Auktorisation TI/TC.

Om InfoPoints i auktorisationskraven

En InfoPoint kan vara fast, tillfällig eller rörlig (t ex ett fordon)
Bemanning kan ske med medarbetare från den auktoriserade turistinformationen alternativ av lokal näringsidkare eller privatperson, på uppdrag av auktoriserad TI/TC.

Avtal om hur InfoPointen ska drivas, ska tecknas mellan TI/TC och den externa näringsidkaren/personen som bemannar InfoPoint. Avtalets innehåll ska säkerställa att verksamheten och InfoPointmärkets användning sker i överensstämmelse med TI/TCs auktorisationsavtal. Mall till hur ett InfoPoint-avtal kan se ut hittar du nedan.

TI/TC anordnar minst ett utbildnings-/inspirationstillfälle per år för sina InfoPoints och håller regelbunden kontakt med dem, med minst ett utvärderingsbesök på plats per säsong. InfoPoint ska hållas informerad om evenemang i närheten och på destinationen.

I övrigt har TI/TC stor frihet att utforma samarbetet med den som bemannar InfoPoint, självklart med InfoPoint-besökarnas bästa för ögonen. InfoPoint-skyltning ska vara en garanti för att besökare kan få grundläggande turistisk information om vad som är intressant på destinationen och vad som händer i InfoPoints närområde, som TI/TCs förlängda, lokala arm.

Se även nedanstående dokument, bland annat exempel på InfoPoint-utbildning från Jämtland Härjedalen Turism.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen