Publicerad 2019-10-28


Vi har en gemensam organisation framförallt för att vi har gemensamma utmaningar och frågeställningar att ta itu med.

Några av dessa tas upp i vår skrift ”En bransch att glädjas över”. Här kan du också läsa mer om nöjesparksföreningen Sveriges nöjesparker – motorer i destinationsutvecklingen.

Nöjesparksföreningen bildades den 19 mars 2009 för att gemensamt driva frågor inom nöjesparksbranschen och stärka och främja nöjesparkernas intressen.
Medlemskap i Svenska Nöjesparksföreningen kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på en fast geografisk plats inom näringen nöjes- eller upplevelsepartner och som är anslutet, i någon form, till Visita, samt uppfyller de krav som ställs i Visitas etiska program.

STYRELSEN
Tina Resch, Liseberg – ordförande i Svenska Nöjesparksföreningen
Christine Karmfalk, Kolmårdens Djurpark samt Skara Sommarland
Jan Eriksson, Gröna Lund
Joakim Johansson, Astrid Lindgrens Värld
Martin Erkenborn, Leksand Sommarland
Sofia Larsson, Eskilstuna Parken Zoo
Sandra Wilke, Furuvik

Nya medlemmar i föreningen antas på årsmötet.

Maria-Ek

Maria Ek

Event- och kommunikationsstrateg

Projektledning.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen