Publicerad 2019-10-28


Vi har en gemensam organisation framförallt för att vi har gemensamma utmaningar och frågeställningar att ta itu med.

Några av dessa tas upp i vår skrift ”En bransch att glädjas över”. Här kan du också läsa mer om nöjesparksföreningen Sveriges nöjesparker – motorer i destinationsutvecklingen.

Nöjesparksföreningen bildades den 19 mars 2009 för att gemensamt driva frågor inom nöjesparksbranschen och stärka och främja nöjesparkernas intressen.
Medlemskap i Svenska Nöjesparksföreningen kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på en fast geografisk plats inom näringen nöjes- eller upplevelsepartner och som är anslutet, i någon form, till Visita, samt uppfyller de krav som ställs i Visitas etiska program.

Nya medlemmar i föreningen antas på årsmötet.

Maria-Ek

Maria Ek

Event- och kommunikationsstrateg

Projektledning.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen