Publicerad 2019-08-30

Till det ska läggas en unik och uråldrig tradition för alla att njuta av detta, uttryckt i Allemansrätten. Allemansrätten innebär bland annat att alla människor har rätt att färdas, uppehålla sig på platser tillfälligt samt nyttja skogens resurser som att plocka bär eller svamp. Den framhåller också vikten av av att vi tar hand om naturen och samt visar respekt och varsamhet mot djurliv, andra människor och markägare.

Kryddar vi detta ytterligare med väl utbyggd infrastruktur och ett väl fungerande samhälle så är det otroligt mycket som talar för att besöka Sverige. Möjligheterna är oändliga.

Så kan du bidra till biologisk mångfald

  • Använd inga icke-biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel.
  • Sätt upp fågelbad, humlebon eller erbjud en biodlare att driva kupor hos er.
  • Informera tydligt om allemansrätten, med affischer och muntligt.
  • Bidra till viltutfodring vintertid, i samråd med markägare och kommun.
  • Erbjud källsortering och var tydlig med att motivera gäster och besökare att ta ansvar för en skräpfri natur och omgivning.
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen