Publicerad 2019-10-14

Hållbarhet är en grundförutsättning för att besöksnäringens alla företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga när behovet av miljövänliga företag, ansvarstagande arbetsplatser och hållbara produkter och tjänster ökar stadigt. 

Visita har ett aktivt hållbarhetsarbete som alltid syftar till att stärka den svenska besöksnäringens möjligheter att utvecklas på bästa sätt.

Nedan finns verktyg och tips för ditt hållbarhetsarbete och mer information om hur Visita arbetar med frågorna.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta Anna Sandborgh, branschjurist.

Du som är medlem i Visita kan hålla dig uppdaterad på vad som händer inom hållbarhetsområdet och mycket annat med Visitas nyhetsbrev. Prenumerera här.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett mycket stort hot mot människors hälsa. Överanvändning av antibiotika i världen har lett till att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika.

  • Antibiotikaresistens är ett mycket stort hot mot människors hälsa. Överanvändning av antibiotika i världen har lett till att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika. Om inget görs mot antibiotikaresistensen kan vi i framtiden stå utan botemedel mot vanliga infektioner. Antibiotikaanvändningen inom animalieproduktion är en bidragande orsak till ökad resistens och därför påverkar företags val vid inköp av animalier denna fråga.

    Axfoundation har ett arbete som adresserar antibiotikaresistensutmaningen, där de tillsammans med en bred konstellation av företag, forskare, experter, myndigheter, NGOs, branschorganisationer etc. bl.a. utvecklat verktyg (kriterier, frågebatteri samt enklare utbildningsmaterial) som kan användas vid inköp av produkter inom kött, mejeri och sjömat, läs mer här. Idag används dessa verktyg av flera företag i Sverige, både inom dagligvaruhandel samt livsmedelsgrossister.  Exempelvis har Svensk Dagligvaruhandel utifrån Axfoundations kriterier landat i sin branschöverenskommelse om antibiotikaanvändning i djurhållning.

Slänger ni rätt i glasåtervinningen?

Det är viktigt att rätt saker slängs i glasåtervinningen för att glaset ska vara återvinningsbart, t.ex. ska porslin och keramik inte slängs i glasåtervinningen, läs mer i informationen från Svensk GlasÅtervinning här.

Anna Sandborgh

Anna Sandborgh

Branschjurist

Serveringstillstånd, livsmedelsfrågor, miljörätt, personalliggare, kassaregister, kamerabevakning, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen