Publicerad 2023-11-23

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita representerar över 8 000 arbetsplatser, bland annat restauranger, hotell, nöjesparker och skidanläggningar. Det gör den till en av Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Som marknadschef och ansvarig för medlemsvärvning på Visita är Sara Nordström i ständig dialog med medlemsföretagen.

Brett stöd från Visitas jurister

Hon berättar att en av de mest uppskattade förmånerna med medlemskapet är den arbetsrättsliga rådgivningen som Visitas jurister erbjuder. Då Visita är både bransch- och arbetsgivarorganisation erbjuder man även flera juridiska tjänster inom branschområdet. Branschjuristerna kan bland annat hjälpa medlemmarna med frågor som serveringstillstånd, livsmedelshantering och hållbarhetsfrågor.

– Vi har även hyresrättsjurister som hjälper våra medlemmar med frågor som rör hyresavtal. Det handlar dels om rådgivning kring avtalet, men vi kan också finnas med på plats och förhandla avtalet, berättar Sara Nordström.

Många missuppfattningar om kollektivavtal

En missuppfattning hon stöter på är att kollektivavtal skulle innebära en begränsning vid lönesättningen.

 – Visitas avtal tillåter individuell lönesättning, dels vid anställningstillfället, dels vid den årliga lönerevisionen. Det finns även en möjlighet att fördela löneökningen lika till alla vid den årliga lönerevisionen. Det är upp till företaget att bestämma, säger Sara Nordström.

En annan missuppfattning är att kollektivavtal minskar flexibiliteten. I själva verket har Visita förhandlat fram betydligt mer flexibla regleringar och möjligheter än vad lagstiftningen tillåter för de företag som inte är anslutna till ett kollektivavtal. Sara Nordström ger några exempel.

– Avtalet ger möjlighet att använda en unik anställningsform, ”anställning för enstaka dagar”. Om du inte har kollektivavtal kan du inte anställa enligt denna anställningsform då den inte finns i LAS. Anställningsformen innebär en kraftigt förenklad möjlighet att ta in medarbetare med kort framförhållning då tillfälligt behov av arbetskraft uppstår. Det är särskilt viktigt i denna bransch där behoven av personal kan skifta snabbt.

Ett annat exempel ur kollektivavtalet som underlättar för en bransch där personalbehoven ofta är som störst under sommaren är den utsträckta semesterperioden. Enligt semesterlagen har alla som arbetar i Sverige rätt till fyra veckors sammanhängande semester någon gång mellan juni och augusti. I två av Visitas kollektivavtal är den perioden förlängd och gäller 15 maj–15 september.

– Det ger arbetsgivaren en möjlighet att styra när medarbetarnas semester infaller under en betydligt längre period, exempelvis före eller efter verksamhetens högsäsong, berättar Sara Nordström.

Torbjörn Granevärn, förhandlingschef och chefsjurist på Vista, är inne på samma linje.

– Kollektivavtalen öppnar upp för flexibilitet och gör det enklare att bedriva verksamhet. Vi har lyckats anpassa kollektivavtalen till de specifika behov som branschen har. Många tror att kollektivavtalet är ett extra lager av lagar att förhålla sig till, men de innebär egentligen avsteg från lagen, som gör livet som företagare lite enklare.

Lyckade förhandlingar

Han berättar att nästan alla kollektivavtal nu är klara efter framgångsrika förhandlingar.

– Det är ett styrkebesked från besöksnäringen att vi har lyckats få till avtal som följer industrins märke och som skapar trygghet och stabilitet. Det är viktigt att stå upp för den svenska lönemodellen, särskilt i ett instabilt ekonomiskt läge, och det har vi lyckats göra.

Torbjörn Granevärn berättar om den nära samverkan som sker mellan Visita och Svenskt Näringsliv i samband med förhandlingarna.

– Inför varje avtalsrörelse har vi en uppstart tillsammans med Svenskt Näringsliv där vi går igenom processen och ser till att alla förbund är med på en viss tågordning, där industrins parter går först och sätter märket, efter det förhandlar Visita sina avtal. Frågor i förhandlingarna som är arbetsgivarpolitiskt viktiga alternativ innebär risk för att påverka andra avtalsområden stäms av med Svenskt Näringsliv och berörda förbund inom ramen för samverkan, och det ger stöd genom processen för arbetsgivarsidan.

Medlemmarna en viktig del av förhandlingarna

I förhandlingarna har Visitas medlemsföretag en viktig roll att spela. Torbjörn Granevärn berättar hur förhandlingsledare under förhandlingarna har en viktig uppgift att förklara innebörden av de olika yrkandena som läggs fram från de fackliga organisationerna för att företagen i förhandlingsdelegationen ska kunna ta ställning till dem och därmed påverka förhandlingarna.

– Våra medlemmars uppgift är att vägleda oss i förhandlingarna. På Visita genomför vi nästan 45 000 rådgivningssamtal varje år, så vi har visserligen god inblick i hur branschen tycker och tänker. Men när vi väl befinner oss i kollektivavtalsförhandling behöver vi ändå veta vilka yrkanden som är viktigast och vad vi kan acceptera och inte. Då är medlemmarnas röst väldigt viktig.

Fler vill bli medlemmar

Visita växer och för varje år ansluter allt fler medlemmar. När Visita frågar medlemmarna varför de valde att bli medlemmar svarar de allra flesta att det handlar om att få tillgång till ett kollektivavtal. Även den juridiska rådgivningen är en mycket viktig del.

– Man får tillgång till ett tydligt bransch-anpassat regelverk, med mallar, checklistor samt expertkompetens vilket skapar goda förutsättningar för att driva verksamhet framgångsrikt inom branschen. Medlemsföretagen erhåller en ökad flexibilitet och en förbättrad möjlighet att möta de olika förutsättningar som finns inom de olika segmenten inom svensk besöksnäringen. På Visita finns en omfattande juridisk kompetens kring hur du som företagare i branschen kan lösa olika slags utmaningar.  

Han avslutar:

– Visita är en stödjande part för varje enskild medlem. Vi hjälper till att skapa ordning och reda och biträder våra medlemmar vid förhandlingar och tvister inom ramen för den effektiva tvistelösningsmodell vi verkar inom. Vi vet vad som gäller och underlättar för våra medlemmar att vara arbetsgivare, avslutar Torbjörn Granevärn.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen