Alla kurser

Visita i samarbete med
Skolverket

Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

Målgrupp
Handledarutbildningen vänder sig till dig som tar emot elever i apl inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunernas vuxenutbildning för restaurang, matsal, hotell och bageri men även för övriga yrkesutbildningar. 

För gymnasieelever kan du få upp till 5 000 kronor extra per elev och termin om elevens handledare har gått Skolverkets webbaserade handledarutbildning eller en handledarutbildning som godkänts av Skolverket. Handledaren måsta ha fullföljt och därmed fått intyg från en sådan utbildning för att få bidraget. Det är huvudmannen som ansöker för att få en handledarutbildning godkänd.

Arbetsgivare kan få statsbidrag för att ta emot lärlingar från gymnasieskolan och vuxenutbildningen, samt elever med lärlingsliknande upplägg på gymnasieskolans introduktionsprogram. Det är huvudmannen, kommunen om det är en kommunal skola, skolans styrelse om det är en fristående skola, som ansöker om bidraget. Det är du som arbetsgivare som bestämmer hur det ska användas.

Innehåll
Handledarutbildningen består av en handledarintroduktion i fyra moduler och en fördjupningsmodul om handledning och om lärlingsutbildning. Därutöver finns en modul om att handleda elever som behöver extra stöd. Utbildningen har också ett avsnitt om arbetsplatskultur och värderingar.
Handledarutbildningens moduler består av sex delar och tidsåtgången är cirka 5–6 timmar. Handledarintroduktionen tar cirka fyra timmar att gå igenom och fördjupningen tar cirka en timme. Räkna också med en del tid för egna reflektioner. Du gör utbildningen på egen hand i din egen takt. Här kan du se en film som beskriver handledaruppdraget. 

Innehåll moduler 
1.Jag och eleven
2.Vara förberedd
3.Handleda och lära
4.Följa upp och återkoppla
5.Fördjupning om handledning och lärlingsutbildning
6.Handleda elever som behöver extra stöd

För att gå utbildningen behöver du registrera ett konto på Skolverkets utbildningsplattform med namn, e-postadress och ett lösenord. Sedan kan du logga in för att gå kursen i din egen takt. Efter fullföljd utbildning skriver du själv ut ditt intyg. För att komma direkt till registreringen kan du klicka här.
Startdatum

När det passar dig

Plats

Digital

Samarbete

Denna utbildning är ett samarbete mellan VisitaAkademin och Skolverket.

Pris

Standardpris: 0 kr

Läs mer och boka

Kursbokning

Kontaktuppgifter
Betalningsalternativ
Deltagaruppgifter

.

Kontaktperson
Kurs

Startdatum

,

Kurstillfällen


Pris
: kr

Tack för din bokning!

Tack för din bokning! Din bokning är nu genomförd och en bekräftelse på bokningen skickas till samtliga deltagare samt kontaktperson.

Kurs

Datum

,

Kurstillfällen


Deltagare
.

Har du frågor, kontakta Susanne Larsson 08-762 74 64 eller info@visitaakademin.se.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen