Publicerad 2020-04-01

Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden. 

Visita arbetar stenhårt för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver, både i form av rådgivning och vägledning från vår organisation och i form av politiska åtgärder och olika former av stödpaket. Konsekvenserna av coronapandemin och de restriktioner som införts har slagit mycket hårt mot besöksnäringen. Det är positivt att reserestriktionerna inom Sverige tagits bort, men krisen för besöksnäringen är inte över. Många hotell och konferensanläggningar står tomma, restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt och det råder stor oro inför hösten. Nöjesparker, nattklubbar och konsertarrangörer har tvingats hålla stängt i över ett halvår. 

Under hösten riskerar ännu fler att förlora sina jobb och en hel näring att slås ut. För att undvika fler konkurser och ännu högre arbetslöshet, inte minst bland unga, behöver Sverige öppnas upp igen och vi utgår från att regeringen utvärderar läget löpande och att utgångspunkten är att lättnader införs så fort det är möjligt.

Utöver att det är helt nödvändigt att öppna upp Sverige behövs ytterligare ekonomiska åtgärder som stöttar företagen. Mot bakgrund av hur länge besked om återöppnande av Sverige dröjer är det tydligt att situationen kommer vara mycket ansträngd även framöver.

Förlängt permitteringsstöd: Möjligheten att permittera har räddat många företag. När krisen nu är betydligt mer långvarig än den första bedömningen är det också rimligt att stödet förlängs till att åtminstone gälla över första kvartalet nästa år. Dessutom behöver det återigen bli möjligt att permittera på 80 procent.

Förlängt omställningsstöd: Även omställningsstödet bör förlängas, minst över augusti och september. Dessutom behöver de regler som förhindrat många företag från att söka och/eller bli beviljade justeras. Det gäller främst utdelningsreglerna, dyra och tidsödande regler för revision, reglerna kring koncerninterna hyresförhållanden och möjligheten för nystartade företag att få stöd.

Senarelagd tidpunkt för återbetalning av skatter som företagen fått anstånd på

Se över begränsningarna av antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Det är positivt att slopande av begränsningar har föreslagits när det gäller restauranger ,och att den nuvarande gränsen vid arrangemang på andra platser föreslås höjas från 50 till 500 personer. Men ett fast tak på 500 personer skulle ställa till med fortsatta problem för alldeles för många företag. Det säger sig självt att det är stor skillnad i smittorisk att ha 500 personer samlade på liten yta jämfört med en stor. Mer logiskt vore att sätta upp krav på till exempel avstånd mellan sällskap för att minimera smittorisken. På så sätt får varje arrangör möjlighet att anpassa verksamheten och besökarantalet efter bland annat lokalens storlek och typ av aktivitet.

Presentera en plan för ytterligare lättnader: Regeringen och myndigheterna behöver skyndsamt presentera en tydlig plan framåt för hur och när ytterligare lättnader i restriktionerna – bland annat när det gäller smittskyddsåtgärder på serveringsställen – kommer. Den stora osäkerhet som nu råder om framtiden innebär i praktiken att alla investeringar och planer står på paus. Ledtiderna för att starta om är ofta långa och för att besöksnäringen ska kunna återstarta med full kraft krävs framförhållning. Människors hälsa går alltid först och den svenska besöksnäringen tar ett stort ansvar, men då behövs rimliga möjligheter för att kunna planera och bedriva sin verksamhet.

Krisen i besöksnäringen är fortfarande akut. Men för att åtgärder för att återstarta besöksnäringen den dagen krisen går in i ett nytt skede ska kunna behandlas inom ramen för statens och de politiska partiernas budgetprocesser har Visita även tagit fram ett program för återstart av näringen. I samband med detta presenterades även en lägesbeskrivning för näringen samt ett brev från Visitas VD Jonas Siljhammar. Dessa dokument kan du läsa under rubriken ”Visitas krav på åtgärder med anledning av Corona” nedan.

Safe to visit

Informationskampanjen ”Safe to visit” består av fyra broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser. I materialet ingår även ett klistermärke att sätta upp på till exempel entrédörren för att visa gäster att företaget följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för minskad smittspridning.

Tryggt restaurangbesök 

Trygg hotellvistelse

Trygg konferens

Trygg camping

Engelska broschyrer

Safe restaurants

Safe hotels

Safe conferences

Safe camping

Safe to visit klistermärke (inlogg för medlemmar)

Visita står sida vid sida med sina medlemmar i denna situation och arbetar hårt med att ge alla medlemmar stöd och hjälp samtidigt som vi aktivt arbetar för att påverka politiken. Om detta kommunicerar vi i nyhetsbrev, pressmeddelanden och på visita.se (se nedan och här) 

 • Visitas prioritet sedan Coronavirusets utbrott har varit att ställa tydliga krav på regeringen att införa de nödvändiga åtgärder som krävs för att hjälpa besöksnäringen i denna tuffa tid.

  Läs Visitas krav på åtgärder här;

  Brev från VD Jonas Siljhammar 2020-07-10

  Lägesbeskrivning, juni 2020

  Återstarta besöksnäringen, 2020-07-10

  Visitas krav på förlängda stödåtgärder 2020-06-11

  Ytterligare åtgärder krävs 2020-04-07

  Visitas krav på ytterligare åtgärder 2020-03-23

  Visitas krav på åtgärdspaket 2020-03-13

  Visitas uppmaningar till Sveriges kommuner 2020-03-19

  Delar av Visitas krav på åtgärder har uppfyllts av regeringen genom stödpaketen, men det som ännu presenterats är inte tillräckligt. Arbetet fortgår via dialog med regering och myndigheter för att få ytterligare riktade stöd för besöksnäringen.

  Alla detaljer i regeringens stödpaket är ännu inte klara. Visita uppdaterar löpande Arbetsgivarguiden när ny information finns tillgänglig. För detaljerad information gällande hur du som arbetsgivare kan använda dig av regeringens presenterade stödåtgärder hänvisar vi till denna sida i arbetsgivarguiden (inloggning krävs.)

  Vistas kravlistor finns att ladda ned (PDF) längst ned på sidan.

 • Den 19 april skickade Visita ut en lista till Sveriges alla kommuner med förslag på åtgärder för att stötta besöksnäringen.

  Visitas uppmaningar till Sveriges kommuner 2020-03-19

  Visita uppmanar bland annat kommuner att stoppa uttaget av kommunala avgifter, tillsynsavgifter och hyror. Andra åtgärder är att återbetala avgifter, korta betaltiden till företag med mera.

  Många kommuner har vidtagit någon form av åtgärder för att stötta det lokala näringslivet, men Visita anser att det behövs göras mer. För att inspirera fler kommuner att vidta starkare åtgärder har vi därför sammanställt en lista med goda exempel på hur kommuner runt om i Sverige stöttar företag inom besöksnäringen. Du hittar listan här .

 • Visita har i ett tidigt stadium och sedan kontinuerligt krävt stödåtgärder från Regeringen. I samband med att åtgärdspaketen offentliggjorts har vi varit tydliga med att vi välkomnade åtgärderna, men också att det krävs mer. Vi är noga med att föreslå genomförbara åtgärder som kan komma på plats snabbt och hjälper våra medlemmar.

  Vi har omfattande dialog med politiker från både regeringen, dess samarbetspartier och oppositionen och upplever att de ser oss som en trovärdig aktör som kommer med konstruktiva och genomförbara förslag. Vi har fått gehör för flera av de åtgärder vi begärt. Utformningen av korttidspermitteringarna, anstånd med avgiftsinbetalningar, statligt ansvar för sjuklönen, slopad arbetsgivaravgift, lättade hyreskostnader, statliga lånegarantier och omställningsstödet är åtgärder i linje med Visitas egna förslag.

 • Visita arbetar dagligen med att påverka politiken för att näringen ska få stöd och riktade åtgärder. Prioriterat just nu är att förlänga och förstärka befintliga stödåtgärder; omställningsstödet behöver gälla även maj och juni, fortsatt nedsatta arbetsgivaravgifter samt att systemet för hyresreducering behöver nyttjas fullt ut och även förlängas. Här kan du läsa om Visitas krav på förlängda åtgärder.

 • I Arbetsgivarguiden har vi samlat all information här. 

  Var hittar jag information om korttidspermittering
  Svar: I Arbetsgivarguiden. Där finns information för korttidspermittering kopplat till det kollektivavtal den anställde omfattas av. Bestämmelserna om korttidspermittering träder i kraft den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från och med den 16 mars 2020.  

  Hur kan jag gå tillväga för att dra ner min verksamhet?
  Svar:  i ArbetsgivarguidenHär hittar du en checklista för neddragning av verksamheten och uppsägning av personal samt mallar och blanketter för detta.

  Nu gäller andra regler för sjuklön. Var hittar jag information om detta? 
  Svar: Det statliga stödet för att täcka arbetsgivares sjuklönekostnader  förlängs med ytterligare två månader.

  Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden i april, maj, juni och juli 2020. Här hittar du information om detta  i Arbetsgivarguiden. 

  Var hittar jag information om hyresfrågor under Coronakrisen
  Svar: Regeringen har lanserat en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher, såsom hotell och restauranger. Här hittar du mer information om detta. 

  Kan jag som företagare få skattelättnader till följd av Coronakrisen? 
  Svar: I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Läs mer här och hos Skatteverket. 

  Vad gäller för arbetsgivaravgiften? 
  Svar: Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Läs mer hos Skatteverket.

 • Visita rekommenderar att följa informationen på dessa myndighetssidor: Folkhälsomyndigheten, Krisinformation, MSB och 1177 samt Reseinformation från UD.

 • Nedan listas ett axplock av Visitas medverkan i media med anledning av Coronakrisen.

  Tilde kräver näringsminister Ibrahim Baylan (S) på datum , TV4 Efter Fem intervjuar Jonas Siljhammar om läget för hotellen. 25 augusti 2020

  Störtdykning för hotellen , Dagens Industri rapporterar om Visitas senaste hotellstatistik. ”Det enorma intäktsbortfallet visar att hotell och konferensanläggningar behöver fortsatta stödåtgärder. Omställningsstödet måste förlängas till att räcka över sommaren”, säger Jonas Siljhammar. 23 augusti 2020.

  Krissommar för hotell och restauranger, SR Göteborg intervjuar Thomas Jacobsson om läget för besöksnäringen. 19 augusti 2020.

  Dyster höst väntar hotellbranschen , Dagens Nyheter skriver om läget för hotellen. – Det stora slaget mot näringen sker under april, maj och juni. Så det är många som inte ens har kvalificerat sig för stödet, säger Jonas Siljhammar. Visita vill att stödet omfattar fler månader. 18 augusti 2020.

  Stort tapp för hotell och restauranger – krisen störst i storstäder, SVT skriver: ”Coronapandemin har slagit hårt mot svenska hotell och restauranger. Allra hårdast drabbad är storstadsregionerna. I juli var intäkterna för logi i storstäderna hela 75 procent lägre än förra året”. 15 augusti 2020.

  Tuff höst väntar konferensföretagen, TT skriver: ”Våren blev nattsvart för konferensbranschen. Bokningarna tvärnitade under pandemin – och nu väntar nya utmaningar”. 9 augusti 2020.

  ”Krisen är inte över” – katastrofhöst väntar Stockholms hotell, DI skriver: ”Den nattsvarta utvecklingen för hotellen i Stockholm fortsätter i augusti och september med ett bokningstapp på 75 procent, enligt en analys av Visita”. 6 augusti 2020

  Storstäder hårdast drabbade när svensk turism tappar, DN skriver: ”Semesterfirare och varmare väder gjorde att turistnäringens tapp minskade i juli jämfört med början av pandemin. Men intäktsbortfallet är fortfarande stort, enligt branschorganisationen Visita.” 5 augusti 2020.

  Splittrad turism – helt dött i Stockholm, SvD skriver: ”Det står just nu många tomma hotellsängar i Stockholm” 26 juli 2020.

  Ny chans för kända krogar – men krisen inte över, SvD skriver: ”Läget har förbättrats lite men situationen är fortfarande väldigt svår. Krisen är inte över. Restaurangerna är inte tillbaka på tidigare nivåer och den här våren kan inte göras ogjord”. 14 juli 2020

  Nya katastrofsiffror för hotellen: ”Blodrött”, SvD skriver: ”Hotellpriserna sjönk i juni med 25 procent och ändå stod de flesta rum tomma i hela landet. Extra tufft var läget i Stockholm där logiintäkterna rasade med 88 procent från juni i fjol.” 13 juli 2020.

  Många sommarjobb i besöksnäringen fortsatt hotade, SR skriver: ”Majoriteten av sommarjobben inom besöksnäringen där bland annat hotell, restauranger och nöjesparker kommer inte bli av i år, det meddelar besöksnäringens branschorganisation Visita” 2 juli 2020.

  Turisternas Sverigeskräck kostar 316 miljoner kronor om dagen, Expressen skriver: ”Turistnäringen i Sverige förlorar 316 miljoner kronor per dag på grund av den minskade turismen under coronakrisen. Det enligt branschorganisationen Visitas uträkning”. 28 juni 2020.

  Svensk turism har tappat 85 miljarder, TT skriver: ”Coronakrisen har slagit hårt mot svensk turistnäring – och den är långt ifrån över. Det säger Visitas vd Jonas Siljhammar, som vill se förlängda stödåtgärder för branschen”. 25 juni 2020

  Turistnäringen hoppas på förlängt stöd , TT skriver: Besöksnäringen hoppas på att många firar semester hemma i Sverige i sommar. Men man vill också att regeringen förlänger stödet till branschen. – Det har aldrig funnits ett lämpligare tillfälle än nu att spendera semestern i Sverige, säger Jonas Siljhammar. 11 juni 2020

  Besöksnäringen drar igång kampanj för en säker semester, DN skriver: I samband med att reserestriktionerna lyfts lanserar Visita en kampanj: ”Safe to Visit”. Den ska göra det tydligt hur besöksnäringen kan arbeta på ett tryggt och säkert sätt. ”Krisen är långt ifrån över”, säger Jonas Siljhammar. 11 juni 2020

  Reserestriktionerna inom Sverige hävs , Expressen intervjuar Visita om lättnaderna: ”Så illa som det är inom besöksnäringen just nu så är det klart att vi tar varje litet glädjeämne i taget. Så det här var ett glädjande besked i en extremt svår tid, säger Jonas Siljhammar. 4 juni 2020

  Beslutet som räddar 25 turistmiljarder , TT om lättnaderna intervjuar Visita: ”Mycket glädjande. Anläggningar som stått stilla i vänteläge kan nu äntligen öppna upp”, säger Jonas Siljhammar. 4 juni 2020

  Mardrömmen för turistindustrin: Kan tappa 80 miljarder , Aftonbladet intervjuar Visita om läget inom besöksnäringen. – Vi riskerar en massarbetslöshet och en aldrig tidigare skådad konkursvåg, säger Jonas Siljhammar. 25 maj 2020

  30 500 förlorade jobb i besöksnäringen ,  ”Besöknäringen är utan tvekan en bransch som drabbats väldigt hårt. Vi ser att coronakrisen har drakoniska konsekvenser på vår ekonomi och vår besöksnäring”. 24 maj 2020

  Besöksnäringen hårt drabbad av corona , SVT rapporterar om läget inom besöksnäringen. Jonas Siljhammar intervjuas. 24 maj 2020.

  TV4 Morgon intervjuar Jonas Siljhammar om läget inför sommaren. 24 maj 2020

  En stor katastrof för hela resebranschen , SVT Rapport intervjuar Jonas Siljhammar om läget inom besöksnäringen. 19 maj 2020

  Turistkris väntar i sommar – här är de svenska orterna … , DI skriver om kommuner som riskerar att drabbas hårt i sommar. ”Tyvärr är nu bara frågan om årets turistsommar blir dålig eller katastrofal”, säger Jonas Siljhammar. 16 maj 2020

  Hotellen blöder i krisen – flera närmar sig konkurs , DI rapporterar om det utsatta läget för hotellen inför sommaren. ”I aprilsiffrorna får man nu hela bilden av hur akut och extremt läget är på hotellmarknaden i Sverige. I mars inträffade ju den stora störtdykningen efter halva månaden”, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom Visita. 10 maj 2020

  Iskall sommar för turism , DI skriver artikel om läget för besöksnäringen inför sommaren. ”Min förhoppning är att reserestriktionerna lyfts så att svensken vågar resa tryggt och säkert.”
  Samtidigt efterlyser Jonas Siljhammar ett vassare stöd till branschen i artikeln. 9 maj 2020

  Åtgärder mot permitteringsfusk rycker närmare: Inga signaler att det förekommer , fPlus skriver att politikerna är redo att fatta beslut om mer ingående åtgärder för den som fuskar med permitteringsstödet. Samtidigt är förekomsten om eventuellt missbruk långt ifrån klarlagt. ”Våra företag är i stort behov av stöd och systemet ska självklart användas korrekt.”, säger Torbjörn Granevärn. 5 maj 2020

  Besöksnäringen hoppas på bokningar till sommaren – men … , DN rapporterar om läget inför sommaren. ”Generellt ser det rätt mörkt ut. Det är mycket stor oro i hela branschen för folk bokar inte på utan avvaktar. Och den utländska turismen är ett väldigt stort frågetecken”, säger Jonas Siljhammar. 27 april 2020

  Visita: 9 000 företag riskerar att gå under , DI intervjuar Visita med anledning av en ny HUI-rapport som tagits fram om företagen och Coronakrisen. ”Har man tappat 35-40 procent eller mer av sin omsättning bör man få ersättning på en skala utifrån tappet. Det är en omöjlig ekvation att kunna upprätthålla sin verksamhet när man inte har någon omsättning men ändå har kostnaderna kvar”, säger Jonas Siljhammar. 23 april 2020

  Visita: 25 000 sommarjobb kan försvinna , TT intervjuar Visitas Vd Jonas Siljhammar om det akuta läget inom besöksnäringen. Visita förespråkar ett ekonomiskt stöd baserat på hur stor del av omsättningen ett bolag tappat, likt system som införts i andra nordiska länder. 21 april 2020

  Experten: Tänk på det här när du planerar din semester i sommar , TV4 Efter Fem intervjuar Jonas Siljhammar om läget inom besöksnäringen inför sommaren. 17 april 2020

  Pinsamt – inte ens statens bolag sänker hyrorna , När inga hyressänkningar sker hjälper inte regeringens stödpaket de krisande företagen, skriver Karin Johansson, Svensk Handel, och Jonas Siljhammar, Visita i Aftonbladet. 17 april 2020

  Ras för besöksnäringen – rummen gapar tomma , DN rapporterar om tillståndet inom besöksnäringen. ”Nu efterlyser Visita ett stödpaket som den man ser i Danmark, där staten kan täcka upp för fasta kostnader som hyror och räntor”, säger Jonas Siljhammar. 16 april 2020

  Regeringen växlar upp permitteringsstöd – otillräckligt säger Transportföretagen , Bussmagasinet rapporterar om regeringens åtgärdspaket. Visita kommenterar regeringens paket. 14 april 2020

  Unga och nyanlända i kläm när sommarjobben hotas – … , Dagens Industri rapporterar om den stundande sommarsäsongen. Jonas Siljhammar kommenterar. 12 april 2020.

  Visita: ”Vår näring håller på att slås ut” , TT rapporterar om läget inom besöksnäringen. Artikeln publicerad i 35 tidningar runt om i landet. ”Den stora och snabba ökningen av antalet konkurser beror till största delen på coronakrisen”, säger Jonas Siljhammar.
  11 april 2020.

  18 branscher: Så påverkas vi av coronakrisen , Aftonbladet rapporterar om hur olika branscher påverkas av coronakrisen. ”[…] Vi behöver riktade stöd till företagen i vår bransch nu för att undvika massarbetslöshet och konkursvåg”., säger Jonas Siljhammar. 10 april 2020.

  Med Svjetlana Pastuhovic , SR P4 Riks intervjuar Jonas Siljhammar om läget i besöksnäringen och om eventuell trängsel på krogarna i påsk. 9 april 2020.

  Nattsvart för hotellen i Västerås – det visar nya siffror som VLT tagit del av , Västmanlands Läns Tidning rapporterar om Visitas statistik för hotellbeläggningen i staden. 7 april 2020.

  Dramatiska siffrorna: Så rasar hotellbranschen i Gävle , Gefle Dagblad rapporterar om Visitas statistik för hotellbeläggning i staden. ”Regeringen behöver snabbt få på plats åtgärder som direkt tar bort kostnaderna för företagen”, säger Jonas Siljhammar. 7 april 2020.

  Nattsvart för Luleås hotell: ”Fruktansvärt illa” , NSD rapporterar om Visitas statistik om låg hotellbeläggning. ”Vi vill se ett utökat system för korttidspermitteringar där staten tar hela kostnaden”, säger Jonas Siljhammar. 7 april 2020.

  Dystra siffror för hotellnäringen i Östersund – så ser beläggningen ut dag för dag , ÖP rapporterar om Visitas statistik om hotellbeläggningen i Östersund. ”Situationen är akut i hela länet, säger Visitas Teres Gärdin. 6 april 2020.

  Tre av fyra hotellrum i Falun-Borlänge står tomma: ”Vi är rädda för massarbetslöshet och konkurser” , Dalarnas Tidning rapporterar om Visitas statistik för hotellbeläggningen i Dalarna. Över 26 000 anställda är varslade eller har redan fått lämna sina arbeten inom besöksnäringen”, säger Visita. 6 april 2020.

  Krogar febertestar gäster: ”Hoppas att fler tar efter” , SVD rapporterar om krogar som screenar gäster innan de får komma in. ”Konkurser har ökat med 128 procent, enligt Visita”. 3 april 2020.

  Handeln och fastighetsägarna är överens , DI rapporterar om läget mellan fastighetsägare och hyresgäster inom besöksnäringen. ”Vi är överens…”, säger Jonas Siljhammar. 31 mars 2020.

  36 800 personer varslade i mars – Högsta siffran någonsin , SvT rapporterar om nya varselstatistik ”Hotell- och restaurangnäringen står för 40 procent av varslen”. 31 mars 2020.

  Det är kris – sänk hyran så vi överlever , Debattartikel publicerad i Aftonbladet som undertecknats av Jonas Siljhammar, Karin Johansson, vd Svensk Handel Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund och Malin Ackholt, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket. 27 mars 2020.

  Krisande hotell hyr ut till äldre i karantän , SR Ekot rapporterar om krisen inom hotellnäringen. Jonas Siljhammar intervjuas ”Det kan ju inte få pågå så speciellt länge till, då kommer vi inte att få se stängda hotell, bara, utan de kommer att vara konkursade i stället.” 27 mars 2020.

  Stjärnkrögaren – Så ska restaurangerna räddas , Jonas Siljhammar och Fredrik Eriksson, Långbro värdshus i TV4 Morgon för att prata om krisen inom hotell- och restaurangbranschen. 26 mars 2020.

  Visitas vd vädjar till regeringen: ”Det kommer bli mycket värre”. DI intervjuar Jonas Siljhammar. 25 mars 2020.

  Coronaspecial: Fokus på jobben, ekonomin och småföretagande , Expressen TV intervjuar bla Maud Olofsson om läget inom besöksnäringen. 24 mars 2020.

  Krisen för besöksnäringen allt djupare , Aftonbladet rapporterar om läget inom hotellnäringen ”Branschen behöver akut stöd”, säger Jonas Siljhammar. 24 mars 2020.

  Larmet: Så störtdyker hotellbesöken just nu , Expressen rapporterar om krisen inom hotellen. ”Besöksnäringen befinner sig nu i ett nattsvart läge”, säger Jonas Siljhammar. 24 mars 2020.

  Visita begär tydligare riktlinjer för krogar , SR Ekot intervjuar Jonas Siljhammar. 21 mars 2020.

  Med Svjetlana Pastuhovic , P4 Riks intervjuar Jonas Siljhammar om läget i besöksnäringen. 21 mars 2020.

  Bransch- och näringslivsinitiativen som hjälper företagen genom krisen , Resumé uppmärksammar initiativ som stöttar näringslivet i corona-krisen. Carl-Johan Swanson intervjuas om stöd till restauranger. 21 mars 2020.

  Företagens storvarsel bara början – så här ser krisen ut om en månad , SvD rapporterar om den låga hotellbeläggningen. ”Nio av tio hotellrum tomma”, enligt Visita. 20 mars 2020.

  Siffrorna som avslöjar blodbadet i hotellnäringen , Expressen rapporterar om den låga hotellbeläggningen. ”Det är en mardrömssituation”, säger Jonas Siljhammar. 20 mars 2020.

Nyheter

Senaste nyheterna från Visita under Coronakrisen. 

Regeringen sviker sommarjobben och nöjesparkerna
2020-06-17

Besöksnäringen begär förlängning av stödåtgärder
2020-06-16

Visita inleder informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar
2020-06-11

Glädjande för besöksnäringen att reserestriktionerna hävs
2020-06-04

80 000 jobb och 9 000 företag i farozonen inom hotell- och restaurangbranschen
2020-05-15

Välkomna besked från regeringen – läget för besöksnäringen akut
2020-04-30

Steg i rätt riktning – men mycket mer behövs
2020-04-14

Ytterligare åtgärder krävs för att rädda besöksnäringen
2020-04-07

Visitas arbete under Coronakrisen
2020-04-04

Visita, Svensk Handel och Fastighetsägarna uppmanar alla sina medlemmar att agera kring hyresstödet
2020-04-01

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna!
2020-03-30

Välkomna förslag – mer krävs för att rädda besöksnäringen
2020-03-25

Nya regler från den 25 mars för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger 
2020-03-25

Besöksnäringen begär ytterligare räddningspaket
2020-03-23

Visita begär tydligare riktlinjer för krogar
2020-03-21

Kommuner behöver stötta besöksnäringen
2020-03-19

Besöksnäringen behöver lägre hyror
2020-03-18

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal avseende korttidspermittering
2020-03-16

Välkomna besked från regeringen
2020-03-16

Visita begär riktade stöd för att motverka effekterna av Coronautbrottet
2020-03-13

Coronavirusets påverkan på besöksnäringen
2020-03-12

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen