Publicerad 2020-04-01

Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden. 

Visita är helt och fullt på det klara med att människors hälsa alltid måste sättas i främsta rummet och vi har mycket stor respekt och förståelse för att olika typer av åtgärder måste vidtas för att motverka spridningen av covid-19. Besöksnäringens företag har nu i över nio månaders tid vidtagit en mängd åtgärder för att bidra till att motverka smittspridning och för att efterleva de restriktioner som gäller. 

Med bakgrund av detta menar Visita att besöksnäringen fått ta ett oproportionerligt stort ansvar i bekämpningen av smittspridningen. Trots att fakta visar att till exempel restauranger inte är en plats för omfattande smittspridning är det just dessa regeringen och Folkhälsomyndigheten ger sig på vid meddelande av restriktioner. Till del kan detta förklaras av att Sverige – nio månader in i pandemin – fortfarande saknar en pandemilag som tar ett helhetsgrepp om olika typer av verksamheter.

De stödåtgärder som hittills presenterats har varit välkomna men de har svårt att nå ut till företagen i besöksnäringen och efter att tumskruvarna på näringen de senaste veckorna skruvats åt ytterligare är läget akut. Sverige står inför en reell risk för massarbetslöshet, inte minst bland unga, med bakgrund av hur restriktionerna slår mot besöksnäringen. För att undvika detta behövs akuta stödåtgärder som kommer på plats direkt och kan motverka en hotande konkursvåg.

Utöver nedanstående stödåtgärder behöver dialogen med besöksnäringen kraftigt förbättras från regeringens och myndigheters sida. Genom en förbättrad dialog ökar möjligheten till större träffsäkerhet i åtgärderna, vilket gynnar såväl bekämpningen av smittspridningen som räddandet av jobb och företag.

Ersättning till företag med serveringstillstånd
Inskränkningarna vad avser alkoholförsäljning innebär i praktiken att företag med serveringstillstånd enligt alkohollagen fått ett direkt näringsförbud under de delar av dygnet då den absoluta merparten av försäljningen normalt sker. Således behöver det införas ett direkt stöd till företag med serveringstillstånd enligt alkohollagen där dessa ges 100 procents ersättning för de intäktsbortfall som skett med anledning av förbudet mot alkoholförsäljning från klockan 22.00 respektive klockan 20.00. Ett sådant stöd bör gälla retroaktivt från den 20 november, börja betalas ut omgående och finnas kvar under hela den period då begränsningarna kring alkoholförsäljning gäller.

Förstärkt och förlängt omställningsstöd
Gränsen för vilka företag som kan ansöka om stödet bör ligga på en minskad nettoomsättning med mer än 30 procent och stödet behöver utökas så att företag som i praktiken inte kunnat ha öppet kan få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Maxbeloppet behöver återställas till 75 miljoner kronor per månad och företag och denna nivå bör gälla retroaktivt och sedan under resterande tid stödet finns.

Hyresstöd
Företag som av olika skäl inte omfattas av omställningsstödet behöver fortsatt ha tillgång till hyresrabatter. Ett sådant stöd bör uppgå till minst 50 procent av den fasta hyreskostnaden. Vidare behöver stödet utformas så att rabatten inte är beroende av fastighetsägarnas goda vilja samt vara betydligt mindre krångligt och innebära betydligt kortare handläggningstider än det nuvarande.

Korttidsarbete
Möjligheten att permittera personal har varit välkommet men för att rädda jobb och företag behöver permitteringsgraden sättas till minst 80 procents nivå.
Det är av största vikt att tid från ansökan till besked och utbetalning kortas drastiskt. Efter nio månader av kris är behovet av likviditet enormt.

Den 23 november begärde Visita ytterligare krisåtgärder genom en hemställan till Finansdepartementet. Hemställan innehåller bland annat begäran om förlängt och förstärkt omställningsstöd, förstärkt system för korttidsarbete,  förlängda anstånd med skatteinbetalningar, tidigarelagd och breddad sänkning av arbetsgivaravgifter samt ett hyresstöd. Hela hemställan hittas här. Flera av dessa förslag har hörsammats vilket självklart är glädjande och viktigt, men som kompensation för hur besöksnäringen drabbats är de otillräckliga.

Visita arbetar stenhårt för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver, både i form av rådgivning och vägledning från vår organisation och i form av politiska åtgärder och olika former av stödpaket. Konsekvenserna av coronapandemin och de restriktioner som införts har slagit mycket hårt mot besöksnäringen. Många hotell och konferensanläggningar står tomma och restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt. Nöjesparker, nattklubbar och konsertarrangörer har tvingats hålla stängt i över ett halvår. 

Framöver riskerar ännu fler att förlora sina jobb och en hel näring att slås ut. För att undvika fler konkurser och ännu högre arbetslöshet, inte minst bland unga, behöver Sverige öppnas upp igen och vi utgår från att regeringen utvärderar läget löpande och att utgångspunkten är att lättnader införs så fort det är möjligt. 

Utöver att det är helt nödvändigt att öppna upp Sverige behövs ekonomiska åtgärder som stöttar företagen. Mot bakgrund av hur länge besked om återöppnande av Sverige dröjer är det tydligt att situationen kommer vara mycket ansträngd även framöver.

Safe to visit

Informationskampanjen ”Safe to visit” består av fyra broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser. I materialet ingår även ett klistermärke att sätta upp på till exempel entrédörren för att visa gäster att företaget följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för minskad smittspridning.

Tryggt restaurangbesök  (Uppdateras just nu efter nya föreskrifter och restriktioner)

Trygg hotellvistelse (Uppdateras just nu efter nya föreskrifter och restriktioner)

Trygg konferens (Uppdateras just nu efter nya föreskrifter och restriktioner)

Trygg camping (Uppdateras just nu efter nya föreskrifter och restriktioner)

Safe to visit klistermärke (inlogg för medlemmar)

Visita står sida vid sida med sina medlemmar i denna situation och arbetar hårt med att ge alla medlemmar stöd och hjälp samtidigt som vi aktivt arbetar för att påverka politiken. Om detta kommunicerar vi i nyhetsbrev, pressmeddelanden och på visita.se (se nedan och här) 

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelandena från Visita under Coronakrisen

Hårdare restriktioner måste följas av stödåtgärder

Stoppa kommunens avgifter för att rädda jobb

Intäktsras för hotellen

Kraftig minskning av julbordsätandet

Nödvändig sänkning av gränsen för omställningsstöd

Besöksnäringens akuta läge kräver mer stöd

Omsättningsras för Stockholms restauranger efter nya restriktioner

Ytterligare begränsningar behöver följas av stödåtgärder

Förbud mot alkoholservering efter klockan 22 riskerar att bli ett dråpslag mot jobb och företag

Nödvändigt med förlängda stöd för jobb och företag i besöksnäringen

Akut behov av förlängda stöd efter nya restriktioner

Reaktioner på skärpta regler för nattklubbar

Halverade intäkter för hotellen under sommaren

Hotellen i Stockholm tappade 80 procent av intäkterna i somras

Hotellen i Göteborg förlorade två tredjedelar av intäkterna i somras

Regeringen sviker sommarjobben och nöjesparkerna
2020-06-17

Besöksnäringen begär förlängning av stödåtgärder
2020-06-16

Visita inleder informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar
2020-06-11

Glädjande för besöksnäringen att reserestriktionerna hävs
2020-06-04

80 000 jobb och 9 000 företag i farozonen inom hotell- och restaurangbranschen
2020-05-15

Välkomna besked från regeringen – läget för besöksnäringen akut
2020-04-30

Steg i rätt riktning – men mycket mer behövs
2020-04-14

Ytterligare åtgärder krävs för att rädda besöksnäringen
2020-04-07

Visitas arbete under Coronakrisen
2020-04-04

Visita, Svensk Handel och Fastighetsägarna uppmanar alla sina medlemmar att agera kring hyresstödet
2020-04-01

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna!
2020-03-30

Välkomna förslag – mer krävs för att rädda besöksnäringen
2020-03-25

Nya regler från den 25 mars för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger 
2020-03-25

Besöksnäringen begär ytterligare räddningspaket
2020-03-23

Visita begär tydligare riktlinjer för krogar
2020-03-21

Kommuner behöver stötta besöksnäringen
2020-03-19

Besöksnäringen behöver lägre hyror
2020-03-18

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal avseende korttidspermittering
2020-03-16

Välkomna besked från regeringen
2020-03-16

Visita begär riktade stöd för att motverka effekterna av Coronautbrottet
2020-03-13

Coronavirusets påverkan på besöksnäringen
2020-03-12

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen