Publicerad 2020-04-01

Här presenteras löpande information om Visitas arbete under Coronakrisen, samt aktuella nyheter och pressmeddelanden. 

Den 23 november begärde Visita ytterligare krisåtgärder genom en hemställan till Finansdepartementet. Hemställan innehåller bland annat begäran om förlängt och förstärkt omställningsstöd, förstärkt system för korttidsarbete,  förlängda anstånd med skatteinbetalningar, tidigarelagd och breddad sänkning av arbetsgivaravgifter samt ett hyresstöd. Hela hemställan hittas här.

Visita är helt och fullt på det klara med att människors hälsa alltid måste sättas i främsta rummet och vi har mycket stor respekt och förståelse för att olika typer av åtgärder måste vidtas för att motverka spridningen av covid-19. Besöksnäringens företag har nu i över åtta månaders tid vidtagit en mängd åtgärder för att bidra till att motverka smittspridning och för att efterleva de restriktioner som gäller. Vi ser detta som en självklar och viktig uppgift.

Visita arbetar stenhårt för att våra medlemmar ska få det stöd de behöver, både i form av rådgivning och vägledning från vår organisation och i form av politiska åtgärder och olika former av stödpaket. Konsekvenserna av coronapandemin och de restriktioner som införts har slagit mycket hårt mot besöksnäringen. Många hotell och konferensanläggningar står tomma och restaurangernas intäkter har sjunkit drastiskt. Nöjesparker, nattklubbar och konsertarrangörer har tvingats hålla stängt i över ett halvår. 

Under hösten riskerar ännu fler att förlora sina jobb och en hel näring att slås ut. För att undvika fler konkurser och ännu högre arbetslöshet, inte minst bland unga, behöver Sverige öppnas upp igen och vi utgår från att regeringen utvärderar läget löpande och att utgångspunkten är att lättnader införs så fort det är möjligt. 

Utöver att det är helt nödvändigt att öppna upp Sverige behövs ekonomiska åtgärder som stöttar företagen. Mot bakgrund av hur länge besked om återöppnande av Sverige dröjer är det tydligt att situationen kommer vara mycket ansträngd även framöver.

Visita har jobbat intensivt för förlängda stöd och uppskjutet anstånd med skatteinbetalningar och det är glädjande att regeringen lyssnat på oss. Vi välkomnar således beskeden som kom den 9 november, men är kritiska till bland annat att taket för omställningsstödet sänks kraftigt. Det slår med stor kraft mot de stora företagen och riskerar att leda till att ännu fler förlorar jobbet. Vidare är det tydligt att redan drabbade företag i än högre grad kommer att behöva ännu mer omfattande, förbättrat och förlängt ekonomiskt stöd framöver. Utgångspunkten måste vara att stödåtgärderna finns kvar så länge restriktionerna gör det.

Visita är kritiska till förslaget att stoppa alkoholförsäljning efter klockan 22. Serveringsställen har redan tydliga regler kring avstånd och andra åtgärder för att minska smittspridningen och kommunerna kontrollerar att de reglerna följs. Det viktiga är självklart att serveringsställena vidtar åtgärder för att motverka smittspridning, inte vad människor har i glaset efter ett visst klockslag. Blir förslaget verklighet krävs ytterligare stöd till de företag som drabbas.

Vad avser förslaget att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare menar Visita att undantaget för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör bestå. Inga andra näringsverksamheter i samhället omgärdas av så rigorösa krav eller har vidtagit så stora förändringar i sina verksamheter för att minimera risken för smitta som just serveringsställen. Kommunerna  utövar tillsyn över att serveringsställena följer de aktuella reglerna och har rätt att besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att reglerna ska följas. Den statistik Visita har tagit del av beträffande smittspridning på serveringsställen visar också att den reglering som gäller för serveringsställen och de åtgärder som företagen vidtagit där för att motverka smittspridning har god effekt. Det gör att ett fortsatt undantag är motiverat. 

Krisen i besöksnäringen är fortfarande akut. Men för att åtgärder för att återstarta besöksnäringen den dagen krisen går in i ett nytt skede ska kunna behandlas inom ramen för statens och de politiska partiernas budgetprocesser har Visita även tagit fram ett program för återstart av näringen. Detta dokument kan du läsa under rubriken ”Visitas krav på åtgärder med anledning av Corona” nedan.

Safe to visit

Informationskampanjen ”Safe to visit” består av fyra broschyrer med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser. I materialet ingår även ett klistermärke att sätta upp på till exempel entrédörren för att visa gäster att företaget följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för minskad smittspridning.

Tryggt restaurangbesök (pdf) (Restaurangtexten uppdateras just nu efter nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten den 3 november 2020.)

Trygg hotellvistelse (pdf) och webbsida

Trygg konferens (pdf) och webbsida

Trygg camping (pdf) och webbsida

Engelska broschyrer

Safe restaurants

Safe hotels

Safe conferences

Safe camping

Safe to visit klistermärke (inlogg för medlemmar)

Visita står sida vid sida med sina medlemmar i denna situation och arbetar hårt med att ge alla medlemmar stöd och hjälp samtidigt som vi aktivt arbetar för att påverka politiken. Om detta kommunicerar vi i nyhetsbrev, pressmeddelanden och på visita.se (se nedan och här) 

Pressmeddelanden

Senaste pressmeddelandena från Visita under Coronakrisen

Ytterligare begränsningar behöver följas av stödåtgärder

Förbud mot alkoholservering efter klockan 22 riskerar att bli ett dråpslag mot jobb och företag

Nödvändigt med förlängda stöd för jobb och företag i besöksnäringen

Akut behov av förlängda stöd efter nya restriktioner

Reaktioner på skärpta regler för nattklubbar

Halverade intäkter för hotellen under sommaren

Hotellen i Stockholm tappade 80 procent av intäkterna i somras

Hotellen i Göteborg förlorade två tredjedelar av intäkterna i somras

Regeringen sviker sommarjobben och nöjesparkerna
2020-06-17

Besöksnäringen begär förlängning av stödåtgärder
2020-06-16

Visita inleder informationskampanj för att skapa trygga besök i sommar
2020-06-11

Glädjande för besöksnäringen att reserestriktionerna hävs
2020-06-04

80 000 jobb och 9 000 företag i farozonen inom hotell- och restaurangbranschen
2020-05-15

Välkomna besked från regeringen – läget för besöksnäringen akut
2020-04-30

Steg i rätt riktning – men mycket mer behövs
2020-04-14

Ytterligare åtgärder krävs för att rädda besöksnäringen
2020-04-07

Visitas arbete under Coronakrisen
2020-04-04

Visita, Svensk Handel och Fastighetsägarna uppmanar alla sina medlemmar att agera kring hyresstödet
2020-04-01

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna!
2020-03-30

Välkomna förslag – mer krävs för att rädda besöksnäringen
2020-03-25

Nya regler från den 25 mars för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger 
2020-03-25

Besöksnäringen begär ytterligare räddningspaket
2020-03-23

Visita begär tydligare riktlinjer för krogar
2020-03-21

Kommuner behöver stötta besöksnäringen
2020-03-19

Besöksnäringen behöver lägre hyror
2020-03-18

Hotell- och restaurangfacket (HRF) och Visita har träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal avseende korttidspermittering
2020-03-16

Välkomna besked från regeringen
2020-03-16

Visita begär riktade stöd för att motverka effekterna av Coronautbrottet
2020-03-13

Coronavirusets påverkan på besöksnäringen
2020-03-12

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen