Publicerad 2022-12-21

Besöksnäringen är en svensk basnäring och den näring som sysselsätter störst andel unga och utlandsfödda personer. Visitas medlemmar skapar möten och tillit mellan människor samtidigt som de möjliggör ett levande Sverige från norr till söder. Sverige har idag världens kanske mest hållbara besöksnäring med många företag som tar ett stort socialt och miljömässigt ansvar.

Bland Visitas medlemmar finns bland annat hotell, restauranger, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, konferensanläggningar och skidanläggningar. Inget företag är det andra likt, men gemensamt för alla medlemsföretag är att de har kollektivavtal och följer Visitas etiska regler. Det innebär att de har schyssta villkor och tar ett stort ansvar för den sociala hållbarheten och för näringens attraktivitet.

Samtidigt står besöksnäringen inför flera stora utmaningar. Effekterna av pandemin finns fortfarande kvar och till dessa läggs nu även utmaningar i form av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, stigande råvaru- och elpriser samt högre hyror och ett fortsatt stort behov av kompetens. Detta i en näring som redan innan präglades av många små företag med generellt låg lönsamhet och bristande motståndsförmåga vid kriser.

Cirka 200 000 människor är sysselsatta inom besöksnäringen och för många är den vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Med rätt förutsättningar kan näringen ta sig an utmaningarna den står inför och växa ännu mer. Då kan besöksnäringen nå sin fulla potential och fortsätta vara Sveriges främsta jobb- och integrationsmotor.

Här kan du ladda ner Visitas näringspolitiska program (pdf)

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen