Välkommen till Företagsguiden

Nöjespark
Nöjespark

Detta hittar du i Företagsguiden

 • Information om lagar, regler och tillstånd som rör ditt företag
 • Drickshantering – det här gäller
 • Hyres- och fastighetsfrågor
 • Policy för ursprungsinformation

Allmänt om dricks och skatteplikt

 • Dricks är en frivillig betalning från gäst, utöver vad gästen ska betala enligt notan.

 • Dricks är inte skattepliktig intäkt för företaget (undantag, se nedan). Därmed ska företaget inte dra någon skatt eller erlägga arbetsgivaravgift på den dricks medarbetare får och behåller. Dricks är – liksom tidigare – en skattepliktig inkomst för den medarbetare som fått dricksen, oavsett om den lämnas direkt från gäst eller via en, mellanmedarbetarna själva, överenskommen dricksfördelning, ”trunk”, och oavsett om gäst gett dricks kontant eller via kreditkort.

 • Medarbetare är skyldig att redovisa sin dricks i sin självdeklaration. Skatteplikten gäller den som slutligen behåller dricksen, inte eventuella mellanhänder.
  Dricks som företaget behåller och som inte betalas ut till medarbetarna, räknas som momsfri intäkt i företagets näringsverksamhet och ska därmed registreras som intäkt i företagets bokföring.

Läs mer om drickshantering under Företagande och Drickshantering

Rökförbud

 • Det är den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbudet som ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls. När det gäller entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till ska den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana entréer upprätthålls.

  Bland annat restaurang- och hotellföretagen kommer alltså – liksom när det gäller rökning inomhus idag – att ha ansvaret för att se till att bestämmelserna om rökförbud följs även på uteserveringar och i anslutning till entrén till restaurangen eller hotellet.

  I detta ansvar ligger bland annat att:

  • se till att eventuella befintliga askkoppar inom det rökfria området tas bort,
  • genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser och
  • om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten se till att denne avvisas.

  Om någon som röker på en uteservering eller vid entrén till en lokal där rökförbud gäller inte rättar sig efter tillsägelse eller inte lämnar platsen på uppmaning (det vill säga avvisning) kan denne avlägsnas, dock endast med hjälp av polis eller ordningsvakter.

  Kommunen utövar tillsyn över att rökförbudet efterlevs. Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet där kan kommunen som yttersta åtgärd meddela ett föreläggande förenat med vite. Enligt lagens förarbeten bör det endast i undantagsfall blir aktuellt att förena ett föreläggande med vite – exempelvis om omgivningen påtagligt besväras av den rökning som sker och den ansvarige trots upprepade förelägganden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, eller om den ansvarige uttryckt att denne inte tänker följa ett föreläggande.

  Läs mer om nya tobaksreglerna här.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen