Tillbaka till Visita.se

Välkommen till Arbetsgivarguiden

gästbok
gästbok

Som medlem i Visita har du tillgång till arbetsgivarguiden. Här hittar du information om kollektivavtal och lagar, checklistor samt mallar att använda i din dagliga verksamhet.

Som medlem kan du kontakta vår telefonrådgivning på 08-762 74 10 för arbetsrättsliga frågor.

Arbetsmiljöverkets inspektionskampanjer

”Unga i arbetslivet” och ”Kontroll av riskmiljöer”

Det har kommit till vår kännedom att Arbetsmiljöverket redan påbörjat två inspektionskampanjer som berör ”Unga i arbetslivet” och ”Kontroll av riskmiljöer”. Som en del av dessa kampanjer har Arbetsmiljöverket bland annat inspekterat företags arbete gällande hot och våld. Normalt brukar Arbetsmiljöverket lämna förhandsinformation innan om kommande inspektionskampanjer, men någon sådan har vi inte fått denna gång. Vi har efterfrågat mer information om dessa inspektionskampanjer, vi återkommer med mer information så snart vi vår veta mer.

Läs mer:

Halka eller snubbla – ”Fall från samma nivå”

I maj 2024 kommer Arbetsmiljöverket att påbörja en inspektionskampanj som rör ”fall från samma nivå”. Det innebär att man halkar, trillar eller snubblar från samma underlag som man befinner sig på.

Inspektionsinsatsen är tänkt att löpa på utan något fast datum som avslutar aktiviteten. Inspektionerna kommer att genomföras både på traditionellt sätt genom att skicka en föranmälan men även genom att göra oanmälda besök.

Följande branscher är med i år:

Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfä
Bud och kurirverksamhet
Tidningsdistribution
Drift av skidsportanläggningar
Parti av frukt och grönsaker
Annan postbefordran
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Handel
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor.

Vad gäller restauranger ingår endast hotell som har restaurangrörelse, inte annan restaurangverksamhet, under år 2024. Men i och med att inspektionskampanjen kommer att pågå utan fast slutdatum, kan kampanjen mycket väl komma att omfatta andra restauranger såsom exempelvis fast food kommande år.

 • Visita har förhandlat fram anpassade regler för att underlätta för dig som driver företag inom besöksnäringen. Med kollektivavtalet får du som arbetsgivare många möjligheter som annars lagar och regler förhindrar.

  Några exempel där kollektivavtalet gör det mer flexibelt för dig som arbetsgivare är bland annat

  • Möjlighet att anställa för enstaka dagar
  • Möjlighet att schemalägga din personal på ett flexibelt sätt som passar företagets behov genom användande av beräkningsperioder om upp till 16 veckor
  • Förlängd huvudsemesterperioden för arbetare från 15 maj till 15 september

  Kollektivavtalet är också ett tydligt regelverk gällande rättigheter och skyldigheter för både dig och dina anställda som gör att det blir enkelt att veta vad som gäller.

 • Kollektivavtal med HRF även kallat hängavtal innebär att du som arbetsgivare har ett avtal direkt med facket och betalar kollektivavtalade försäkringar. Med hängavtal betalar du mycket pengar utan att få något tillbaka. När du blir medlem i Visita får du istället ett avtal med bättre villkor och med rabatt på Fora-försäkringen. Rabatten på Fora överstiger ofta medlemsavgiften.

 • I samband med att du tecknar kollektivavtal så ska du också teckna försäkringar och tjänstepension för dina anställda. För arbetare tecknar du försäkringar och tjänstepension genom Fora och för tjänstemän tecknar du detta genom Collectum.

  Försäkrings- och pensionslösningarna är framförhandlade av alla Svenskt Näringslivs 60 000 företag och är därför mycket förmånliga både för dig som arbetsgivare och din personal.

  För mer frågor kontakta Avtalat, som erbjuder samlad information och vägledning för allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom privat sektor – Avtalat.

Telefonrådgivning för medlemmar – arbetsgivarfrågor

Öppettider: måndag-torsdag kl 08.30 – 17.00. Fredag kl 10.30 – 16.00.
Lunchstängt kl 11.45 – 13.00.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen