Tillbaka till Visita.se

Välkommen till Arbetsgivarguiden

gästbok
gästbok

Med Visitas guide blir det lättare att driva företag.

Här hittar du information, checklistor och mallar att använda i din dagliga verksamhet.

Förändrade avgifter i och med att Huvudavtalen träder i kraft
den 1 oktober 2022

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK – tjänstemän

Den nuvarande avgiften till TRR är 0,30 procent på lönesumman. Denna avgift är för närvarande tillfälligt sänkt från 0,30 till 0,10 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 höjs avgiften till TRR till 0,55 procent.

Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO – arbetare

Den nuvarande avgiften till TSL/AGB ligger på 0,30 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 höjs avgiften till 0,49 procent.

Statlig ersättning till arbetsgivare som betalar avgift till TRR och TSL

Arbetsgivare som finansierar TRR och TSL kommer att få ersättning från staten.

Ersättningen till arbetsgivare kommer att vara 0,15 procent på lönesumman och beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Utbetalning till arbetsgivare kommer att ske i efterskott året efter det kalenderår som avgiften avser.

Ansökan till Kammarkollegiet och utbetalning till arbetsgivarna kommer att skötas helt och hållet av Fora.

Nya anställningsavtal gäller inom HRF- och Kommunalavtalen från den 1 oktober

Nu finns anställningsavtal, uppdaterade i enlighet med de nya reglerna i LAS, att ladda ned i Visitas Arbetsgivarguide. De nya avtalen gäller för HRF och Kommunal.

Beträffande Unionen är det ingen förändring och de tidigare anställningsavtalen gäller oförändrade.

Förändringar i lagen om anställningsskydd – Nya LAS

Från och med den 30 juni 2022 förändras lagen om anställningsskydd (LAS) på ett väsentligt sätt.

Även fast de nya reglerna träder i kraft den 30 juni tillämpas bestämmelserna först från och med den 1 oktober 2022.

Arbetsvillkorsdirektivet – utökad informationsskyldighet vid anställning m.m.

Den 29 juni 2022 träder nya regler i LAS i kraft med anledning av genomförandet av EU:s Arbetsvillkorsdirektiv. De nya LAS-bestämmelserna innebär i huvudsak:

 • Utökad informationsskyldighet vid anställning.
 • Krav på skriftliga svar vid arbetstagarens begäran om annan anställningsform eller högre sysselsättningsgrad.
 • Uttryckliga regler avseende arbetstagarens rättighet att ta anställning hos annan arbetsgivare.
 • Visita har förhandlat fram anpassade regler för att underlätta för dig som driver företag inom besöksnäringen. Med kollektivavtalet får du som arbetsgivare många möjligheter som annars lagar och regler förhindrar.

  Några exempel där kollektivavtalet gör det mer flexibelt för dig som arbetsgivare är bland annat

  • Möjlighet att anställa för enstaka dagar
  • Möjlighet att schemalägga din personal på ett flexibelt sätt som passar företagets behov genom användande av beräkningsperioder om upp till 16 veckor
  • Förlängd huvudsemesterperioden för arbetare från 15 maj till 15 september

  Kollektivavtalet är också ett tydligt regelverk gällande rättigheter och skyldigheter för både dig och dina anställda som gör att det blir enkelt att veta vad som gäller.

 • Kollektivavtal med HRF även kallat hängavtal innebär att du som arbetsgivare har ett avtal direkt med facket och betalar kollektivavtalade försäkringar. Med hängavtal betalar du mycket pengar utan att få något tillbaka. När du blir medlem i Visita får du istället ett avtal med bättre villkor och med rabatt på Fora-försäkringen. Rabatten på Fora överstiger ofta medlemsavgiften.

 • I samband med att du tecknar kollektivavtal så ska du också teckna försäkringar och tjänstepension för dina anställda. För arbetare tecknar du försäkringar och tjänstepension genom Fora och för tjänstemän tecknar du detta genom Collectum.

  Försäkrings- och pensionslösningarna är framförhandlade av alla Svenskt Näringslivs 60 000 företag och är därför mycket förmånliga både för dig som arbetsgivare och din personal.

  För mer frågor kontakta Avtalat, som erbjuder samlad information och vägledning för allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom privat sektor – Avtalat.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen