Publicerad 2021-02-01

Visitas Ansvarsnämnd

Du som är gäst hos en medlem i Visita eller om du är medlem i Visita, kan få en tvist prövad av Visitas Ansvarsnämnd, branschens egen reklamationsnämnd. Läs mer i menyn Om Visita/För dig som gäst eller klicka här.

Bokningsregler för dig som gäst

Det underlättar både för dig som gäst eller om du är medlem i Visita om det finns klara och tydliga regler vid bokning och beställning. Läs mer i menyn Om Visita/För dig som gäst eller klicka här.

Är du medlem i Visita kan du också läsa mer i en användarhandledning till Visitas allmänna villkor under rubriken Företagsguiden/gäster.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen