Publicerad 2024-02-09

Genom att auktorisera er besöksservice får ni tillgång till, och rätt att under året använda, de välbekanta symbolerna för turistinformation och turistcenter samt möjligheten att certifiera och märka ut era turistservicesplatser som InfoPoint®

Visita – Besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation – har varumärkesskyddat de tre figurvarumärkena ovan och äger därmed ensamrätten till dem. Genom auktorisation låter vi turistinformationer och turistcenter använda dessa symboler genom skyltning eller på annat sätt, såväl fysiskt som digitalt. Auktorisation sker årligen och hanteras av Visitas dotterbolag Svensk Klassificering AB.

Nytt grepp 2024 – rejäl modernisering

Nu tar vi nästa steg för auktorisationen och moderniserar kriteriekatalogen ytterligare. Genom att utgå från den digitala besöksservicen möjliggör vi nu för fler att kunna auktorisera sig och få tillgång till de internationellt kända symbolerna för turistinformation. Självfallet behåller vi en särskild sektion av kriteriekatalogen avsedd för de som fortsatt erbjuder även en fysisk plats för sin besöksservice så att den så viktiga kontakten med besökarna fortsatt håller yttersta nivå.

Huvudskälet är att säkerställa en god turistisk service över hela landet på en likartad och marknadsneutral nivå tillhandahållen över hela året. Detta med utgångspunkt i besökarens frågor och önskemål.

Vidare tydliggör vi nu förhållandet mellan den auktoriserade anläggningen och de Infopoints man ansvarar för. Uppfyller man kraven för auktorisationen erhåller man även möjligheten att certifiera och märka ut Infopoints. Kraven för Infopoints ändras inte i någon större utsträckning men den obligatoriska utvärderingen som genomförs ska nu även inrapporteras till VISITA. Detta för att säkerställa att samtliga dessa turistserviceplatser håller en hög kvalitet under hela verksamhetsåret.

Årets auktorisationshandlingar kan laddas ner här (längst ner på denna sida). Handlingarna skickas också via e-post i början av året till alla TI/TC som varit auktoriserade 2023.

För auktorisation krävs medlemskap i Visita
För att få auktorisation krävs att TI/TCs ägare är medlem i Visita.

TI/TCs ägare (kommun, bolag, förening, stiftelse eller firma) tecknar medlemskapet. Endast ett medlemskap behöver tecknas om ägaren driver flera TI/TC.

Kostnader för 2024 års auktorisation

4 943 kr/år för Turistcenter [Tourist Center]
4 706 kr/år för Turistinformation [Tourist Information]

Varför vara auktoriserad?
Turistcenterauktorisation
Turistinformationsauktorisation
Bilaga – Ytterligare InfoPoints
Blankett för rapportering av utförda besök

Nu kan du fylla i din auktorisation digitalt.

i-skyltar och märken kan beställas av:
Turistbyråshopen, tel 08-712 51 06, tbshopen.se.

Originalfiler får du kostnadsfritt från Visita/Svensk Klassificering:
kontakta Eva Nordqvist, 08-762 74 16, eva.nordqvist@sveklass.se.

Digital utbildningsmodul – Turism & Värdskap 2.0

Visita och Rådet för besöksservice lanserade 2020 en digital värdskapsutbildning för alla auktoriserade TuristCenter, TuristInformationer (TICs) och deras avtalade InfoPoints. Syftet är att ge personal som jobbar med turistinformation kunskaper som gör att gäster får en bättre upplevelse, skapar merförsäljning hos turismföretag och ökad attraktionskraft för destinationer.

Anpassningsbar utbildningsmodul
De fem kapitel som utbildningsmodulen är indelad i kan användas individuellt där kursdeltagaren funderar igenom kapitel för kapitel. Alternativt så kan kapitlen användas ett och ett i kontakt med InfoPoints, t ex i samband med vår- och höstmöten. Eller, som underlag för workshops och gemensam destinationsutveckling.

Utbildningsmodulen – En förmån som auktoriserad TIC
Utbildningsmodulen är en förmån för auktoriserade Turistinformationer och Turistcenter med tillhörande InfoPoints. Vi ser gärna att ni är rädda om inloggningsuppgifterna som ni får årligen vid inlämning av auktorisationshandlingarna och erlagd auktorisationsavgift.

För att komma igång: Klicka på länken nedan och fyll i lösenordet du fått vid auktorisationen. Därefter skapar du ett personligt konto för att få tillgång till utbildningsmodulen.

För frågor rörande inloggning och auktorisation kontakta eva.nordqvist@sveklass.se.

Eva Nordqvist

Eva Nordqvist

Projektadministratör

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen