Anna Sandborgh

Branschjurist

Serveringstillstånd, livsmedelsfrågor, miljörätt, personalliggare, kassaregister, kamerabevakning, förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen