Publicerad 2019-09-09

Här kan du läsa om ett fall där ett företaget gjorde en konferensbokning och den tvist som uppstod.

Konferensanläggningen

Företaget gjorde en konferensbokning. Konferensanläggningen skickade en bokningsbekräftelse och avbokningsvillkor till företaget. Konferensanläggningen önskade få bekräftelsen kompletterad, påskriven och returnerad inom en vecka. Konferensanläggningen fick inget svar av företaget. Konferensanläggningen gjorde då ett antal försök att få kontakt per telefon och e-post, men fick ingen kontakt med företaget. Några dagar före den planerade konferensen meddelade företaget att de inte skulle att ha någon konferens, de meddelade samtidigt att de trodde att de bokat av konferensen sedan tidigare. Enligt de bifogade avbokningsvillkoren debiteras fullt pris vid avbokningar som gjorts inom 10 dagar från det att en bokad konferens skulle ha ägt rum.

Konferensanläggningen anser att företaget gjort en bokning och yrkar att företaget ska betala det fakturerade beloppet om 13 085 kronor.

Företaget

Företaget skickade en förfrågan till konferensanläggningen i september och konferensanläggningen skickade en bokningsbekräftelse dagen efter. Företaget har aldrig skrivit under bokningsbekräftelsen och någon bokning har därför inte gjorts. Företagets uppfattning är att det är en preliminär bokning till dess att bokningen är underskriven och returnerad. Företaget har inte haft någon anledning att avboka något som aldrig har bokats.

Ansvarsnämndens beslut

Konferensanläggningen begärde att få bokningsbekräftelsen kompletterad, påskriven och returnerad inom en vecka. Nämnden anser att företaget mot den bakgrunden har haft fog för uppfattningen att bokningen var bindande endast om den bekräftades på det sätt som konferensanläggningen begärde. Eftersom så inte skedde kan något avtal inte anses ha kommit till stånd.

Konferensanläggningen får därför inte någon ersättning. 

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen