Publicerad 2019-09-09

Gästen ställde in sin väska i hotellets bagagerum, och på väskan lade gästen sin kappa av märket Burberry. Men hur gick det sedan?

Gästen fick inte någon bagagelapp. Personalen följde med till dörren, låste upp, väntade tills allt var lämnat varpå personalen stängde och låste bagagerummet.

 

När gästen senare skulle hämta sitt bagage var kappan borta. Hotellet erbjöd sig att ersätta gästen för den försvunna kappan. Den var köpt två år tidigare för 3 499 kronor.

Några dagar senare meddelade gästen att hon hade haft sin bilnyckel i kappan. Bilnyckeln kostade 3 860 kronor och en ny kappa kostade 9 395 kronor. Gästen krävde ersättning med 13 255 kronor. Hotellet tyckte inte att denna summa var rimlig. Hotellet ersätter inte lösa värdesaker som till exempel bilnycklar, men var villigt att ersätta kappan med 3 499 kronor.

Gästen

Gästen utgick inte från att kappan blivit stulen utan trodde att den skulle komma till rätta. Hon var orolig då hon haft turen att köpa en fin kappa till reducerat pris. När gästen kom hem tog hon reda på vad motsvarande kappa skulle kosta. Efter någon dag upptäckte hon att hennes bilnyckel låg i kappan. En ny motsvarande kappa kostade 9 395 kronor och bilnyckel kostade 3 860 kronor.

Ansvarsnämndens beslut

Ansvarsnämnden konstaterar att hotellet tagit på sig ansvar för den försvunna kappan, men inte för bilnyckeln. Det får anses allmänt vedertaget att ansvar för lösa värdeföremål, i kläder som lämnats i förvar såsom bilnycklar, inte föreligger om det inte särskilt har avtalats. Något avtal om förvaring av särskilt värdefulla föremål har inte visats föreligga i detta fall.  Ansvarsnämnden finner därför att hotellet ska ersätta gästen endast för den försvunna kappan. Med hänsyn särskilt till att kappan var nästan två år gammal vid tillfället anser nämnden det skäligt att ersättningen bestäms till det belopp gästen köpt kappan för, det vill säga 3 499 kronor.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen