Publicerad 2020-01-31

Vad ska man tänka inför sommarperioden som arbetsgivare?
Det är viktigt att du vet hur befintlig personals anställningsavtal ser ut gällande antal timmar du kan schemalägga under sommaren. Behöver du schemalägga fler timmar kan du anställa mer personal på en tidsbegränsad anställning som allmän visstidsanställning under exempelvis tre månader. Du ska då också i anställningsbeviset ange hur många timmar i snitt per vecka som den anställde ska arbeta. För de arbetsgivare som är medlemmar i Visita och tillämpar kollektivavtal kan också anställningsformen enstaka dagar användas. Den anställningsformen kan användas vid oförutsedda behov när exempelvis ordinarie personal blir sjuk eller om du får en större beställning som du inte planerat för

Alla vill vara lediga i juli men då är det som mest att göra. Måste jag förlägga semestern då?
För arbetsgivare som är medlemmar i Visita och tillämpar kollektivavtal mellan Visita/HRF är perioden när du har möjlighet att förlägga semester förlängd till mellan den 15 maj och den 15 september. Personal kan begära att få fyra sammanhängande semesterveckor under denna period, men det är du som bestämmer när förläggningen av dessa semesterveckor ske utifrån verksamhetens behov. Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall kan du alltid ringa oss.

Hur många timmar kan jag schemalägga någon?
När man är medlem i Visita och tillämpar kollektivavtal kan man använda så kallade beräkningsperioder om högst 8 veckor om den anställde är timavlönad. Är det en anställd med månadslön är beräkningsperioden högst 16 veckor. Genom schemaplanering kan du försöka förutse personalbehovet och schemalägga därefter under dessa beräkningsperioder. Det finns en del begränsningar i kollektivavtalet och arbetstidslagen som du behöver ha kunskap om. Som medlem kan du ringa till oss så informerar vi om hur beräkningsperioderna kan underlätta när du lägger schemat inför lite mer hektiska perioder.

Som medlem i Visita får du hjälp av våra jurister i arbetsrättsliga frågor. Läs mer och bli medlem här.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen