Publicerad 2024-02-15
Kock i kök
 • Restaurang och Livsmedel-, och Hotell och Turismprogrammet är gymnasieprogrammen som skapar många av våra framtida kollegor. För information om vilka gymnasieskolor i landet som erbjuder Restaurang-och Livsmedelsprogram samt Hotell-och Turismprogram, se skolverkets gymnasieinformation.

  Visita har initierat satsningen ”Världens jobb” på uppmaning av våra medlemsföretag. Världens jobb är en långsiktig kampanj för att locka fler unga till en utbildning och framtid inom besöksnäringen.  

 • Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. Du har ett unikt tillfälle att påverka och att höja statusen och intresset för din bransch, då eleven som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Kanske blir en lärling din nästa rekrytering? Här kan du läsa hur det går till.

  Ersättning till arbetsgivaren – lärlingsbidrag

  Som arbetsgivare kan du få bidrag för att ta emot lärlingar. Det finns inga bestämmelser för hur du ska använda bidraget, men det är förstås positivt om bidraget används för att främja elevens utbildning. Läs mer om bidraget hos Skolverket.

 • Yrkesutbildning för vuxna har målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete inom olika bristyrken, till exempel inom besöksnäringen. Utbildningen kan även genomföras som lärlingsutbildning.

  Utbildningarna:

  • Sker inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen
  • Finansieras av statsbidrag
  • Är avgiftsfria för studenterna och ger rätt till studiestöd från CSN.

  Eftersom en del av utbildningen är förlagd till arbetsplatser innebär yrkesvux en utmärkt möjlighet för företag inom besöksnäringen att knyta ambitiösa människor till sin verksamhet och ge fler chansen att arbeta inom vår näring.

  Då yrkesvux sker inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen varierar det från kommun till kommun vilka utbildningar som erbjuds. I många kommuner anordnas utbildningar inom bristyrken i besöksnäringen, men det gäller inte i alla och innehållet och upplägget varierar. Visita anser att utbildningen skall innehålla yrkeskurserna från gymnasiet och avslutas med en validering (gesäll).

  För att få veta vad som gäller i den kommun du är verksam i rekommenderas därför en kontakt med kommunen (ofta utbildnings- eller arbetsmarknadsförvaltningen). Det är också dit du vänder dig om du vill vara med och starta upp en utbildning eller påtala behovet av utbildningar inom besöksnäringen.

 • För den som redan har en gymnasieutbildning och vill vidare i karriären eller för en medarbetare med målet att få ett större ansvar som köksmästare, sommelier eller specialist, exempelvis inom ekonomi eller marknadsföring, finns eftergymnasiala utbildningar inom yrkeshögskolan (YH).

  Utbildningarna är utformade i samarbete med arbetslivet för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Innehåll och inriktning på utbildningarna kan därför variera över tid beroende på arbetsmarknadens behov. De allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

  Inom områdena hotell, turism, restaurang och livsmedel finns olika typer av utbildningsmöjligheter vars längd varierar och ges på olika nivåer. Besök Yrkeshögskolan.se för information och inspiration om vilka kurser och program som ges inom eftergymnasiala och högre studier med koppling till besöksnäringen i Sverige och utomlands. 

 • För den som vill fördjupa sina kunskaper inom exempelvis gastronomi, värdskap eller service management finns eftergymnasiala utbildningar på högskole- och universitetsnivå som avslutas med kandidat-, magister- eller masterexamen.

  För information och inspiration om vilka kurser och program som ges inom ramen för besöksnäringen vid Svenska universitet besök Universitets- och Högskolerådet (UHR) och använd sökord som Turismvetenskap, Gastronomi, Service Management, Hospitality eller Måltidskunskap. 

 • Många inom hotell- och restaurangbranschen saknar formella papper på sin kunskap. Att omvandla den här erfarenhetsbaserade kunskapen till formell kunskap kallas validering. Läs mer om validering här. 

Är du lärare och vill komma i kontakt med oss angående material till din undervisning vänligen kontakta Susan Thimansson för kollektivavtalsfrågor eller Katarina Alfredsson för frågor om bokningsregler. 

Kersti Wittén

Specialist utbildningsfrågor

Gymnasium, programråd, tävlingar, Yrkesnämnden.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen