Publicerad 2024-02-12
Kockduellen

Skolverkets material är ett stödmaterial för landets kommuner och regioner som tagits fram av Skolverket efter ändringar i skollagen som infördes i juli 2023. Dessa ändringar syftar till att utbildningar på gymnasial nivå (gymnasieskola och yrkesvux/komvux) bättre ska anpassas och dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Ändringarna i lagen fastställer också att kommunerna måste samverka med varandra när skolornas utbud ska planeras och dimensioneras, vilket gäller både yrkesprogram och teoretiska utbildningar. Denna lagförändring och det ansvar som kommuner och regioner i och med detta får kan komma att ha en stor påverkan på besöksnäringens utbildningar och tillgången till dessa. Därför vill Visita komplettera Skolverkets underlag för att ge en mer rättvisande bild av besöksnäringens faktiska behov.

Visitas analyser

Visita har gjort en skrivelse för varje län, samt en överskådlig nationell analys. Materialet riktar sig till politiker, huvudmän, rektorer och övriga beslutsfattare i skolväsendet så väl som till branschrepresentanter.

Visar av 22 22 träffar
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Visitas analys – nationellt perspektiv 239,54 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Dalarna 183,02 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Östergötland 219,19 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Örebro 182,62 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Västra Götaland 190,95 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Västmanland 180,27 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Västernorrland 183,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Västerbotten 174,56 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Värmland 178,63 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Uppsala 176,25 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Södermanland 184,02 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Stockholm 188,89 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Skåne 189,67 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Norrbotten 183,39 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Kronoberg 176,45 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Kalmar 178,17 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Jönköping 178,85 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Jämtland 177,17 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Halland 197,89 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Gävleborg 190,11 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Gotland 206,09 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Analys Visita Blekinge 200,81 KB
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen