Branschfakta

Utveckling belagda hotellrum

Utveckling beläggningsgrad hotellrum

Utveckling ARR (Average Room Rate)

Utveckling RevPAR (Revenue per Available Room)

Våra senaste rapporter och statistik

Se alla rapporter
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling mars 2024 199,53 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket mars 2024 253,34 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket mars 2024 220,52 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna mars 2024 317,82 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm mars 2024 337,77 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö mars 2024 182,14 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg mars 2024 217,46 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Logi- och resvanor 2023 620,17 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling februari 2024 200,04 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket februari 2024 254,03 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket februari 2024 220,92 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna februari 2024 317,79 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm februari 2024 338,97 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö februari 2024 182,99 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg februari 2024 217,69 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling januari 2024 199,96 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket januari 2024 253,83 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket januari 2024 220,97 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna januari 2024 317,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm januari 2024 338,97 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö januari 2024 182,30 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg januari 2024 217,60 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling december 2023 200,10 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket december 2023 225,99 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket december 2023 200,87 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna december 2023 208,90 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm december 2023 223,58 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö december 2023 205,13 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg december 2023 222,51 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling november 2023 199,28 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket november 2023 223,60 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket november 2023 200,53 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna november 2023 206,72 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm november 2023 222,97 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö november 2023 215,13 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg november 2023 220,58 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling oktober 2023 199,28 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket oktober 2023 200,70 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket oktober 2023 223,60 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna oktober 2023 207,19 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm oktober 2023 221,72 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö oktober 2023 203,06 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg oktober 2023 220,93 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling september 23 202,51 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket september 2023 203,84 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket september 2023 226,67 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna september 2023 210,47 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm september 2023 222,63 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö september 2023 206,36 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg september 2023 222,96 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling augusti 23 200,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket augusti 2023 204,30 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket augusti 2023 224,98 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna augusti 2023 210,05 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm augusti 2023 223,02 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö augusti 2023 205,58 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg augusti 2023 222,48 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling juli 23 201,83 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket juli 23 204,16 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket juli 23 226,31 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna juli 23 210,42 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm juli 23 223,21 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö juli 23 214,01 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg juli 23 223,92 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling juni 23 202,66 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket juni 23 204,78 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket juni 23 225,23 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna juni 23 209,29 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm juni 23 223,14 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö juni 23 214,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg juni 23 222,69 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling maj 23 201,52 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket maj 23 201,01 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna maj 23 207,88 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm maj 23 223,05 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö maj 23 212,29 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg maj 23 222,05 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling april 23 202,60 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket april 23 161,50 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket april 23 221,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna april 23 178,58 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm april 23 221,89 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö april 23 175,79 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg april23 219,86 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellåret 2022 506,37 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellåret 2021 546,38 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellåret 2020 500,15 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling mars 2023 850,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket mars 2023 513,60 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna mars 2023 558,96 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm mars 2023 548,17 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö mars 2023 562,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg mars 2023 580,31 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling februari 2023 2,60 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket februari 2023 1,63 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna februari 2023 1,84 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm februari 2023 1,73 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö februari 2023 1,74 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg februari 2023 1,65 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket t o m januari 2023 505,62 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna t o m januari 2023 551,34 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö t o m januari 2023 573,02 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg t o m januari 2023 525,53 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm t o m januari 23 549,19 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling t o m januari 2023 807,28 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling t o m december 2022 164,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Storstäderna t o m december 2022 340,49 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Övriga riket t o m december 2022 344,34 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Riket t o m december 2022 330,58 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm t o m december 2022 341,16 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö t o m december 2022 341,05 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg t o m december 2022 341,47 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Restriktionernas effekt på svensk hotellmarknad 1,09 MB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Novus rapport Hotell- och resvanor 2021 911,03 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Topp 100 hotellkommuner 2020 38,33 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Topp 100 hotellkommuner 2019 38,17 KB
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen