Branschfakta

Flest gästnätter sommaren 2019

guestnights_int_summer17 Tyskland: 2 355 247 Norge: 2 309 224 Nederländerna: 545 027 Danmark: 520 257 USA: 452 926
infosymbol closesymbol

Flest gästnätter sommaren 2019

Här visas de länder som ligger i topp avseende antalet gästnätter spenderade i Sverige.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt förmedlade privata stugor och lägenheter i Sverige.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Gästnätter i Sverige

Gästnätter i Sverige inhemskastnätter totalt antal gästnätter utländskastnätter
infosymbol closesymbol

Gästnätter i Sverige

Här visas antalet gästnätter i Sverige fördelat över de olika kategorierna.
Inkvarteringsstatistik är en del av den officiella turismstatistiken som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser i Sverige. Statistiken innehåller också kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter som dock inte redovisas här. Siffrorna avser 2018.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Internationella ankomster

international_arrivals miljoner totalt antal ankomster i världen Amerika Mn Asien/Oceanien Mn Europa Mn Mellanöstern Mn Afrika Mn
infosymbol closesymbol

Internationella ankomster

Avser personer som reser till ett annat land än det som är det land där man har sin bostad för en period som inte överstiger 12 månader och där orsaken är fritid, rekreation, semester, affärer, besöka vänner m.m.

Källa: World Tourism Organization (UNWTO)

Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

org_employees % inom hotell & restaurang % av hela arbetsmarknaden
infosymbol closesymbol

Sysselsatta inom hotell & restaurang i Sverige

Med anställda inom svensk besöksnäring avses här anställda i hotell- och restaurangbranschen. Här redovisas andelen anställda som är i åldern 16-24 år samt andelen av de anställda som är utlandsfödda. Detta jämförs med motsvarande andelar för hela arbetsmarknaden. Siffrorna är hämtade från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (SCB). Siffrorna avser 2018.

Källa: SCB

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Sysselsättning inom Hotel & Restaurang = % personer av total sysselsättning %
infosymbol closesymbol

Sysselsättningsutveckling inom hotell & restaurang i Sverige

Visar utvecklingen av antalet sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen. Med sysselsatta avses personer som utfört arbete antingen som anställda, företagare eller familjemedlemmar till företagare. Siffrorna är hämtade från nationalräkenskaperna (SCB), som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling.

Källa: SCB

Turismens andelar

org_tourism_units Turismens andel av sysselsättning i Sverige T uri s t e xpor t ens andel av svensk export T urismens andel av BNP i Sverige % % %
infosymbol closesymbol

Turismens andelar

De direkta effekterna på ekonomi, export och sysselsättning som turism och resande skapar i Sverige mäts i ett nationellt turistsatellitkonto (TSA). Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. Här ställs turismens förädlingsvärde, sysselsättning och export mot motsvarande värden för hela den svenska ekonomin.

Källa: Tillväxtverket/SCB

Utvecklingen på hotellmarknaden

Belagda hotellrum
12 månaders rullande medelvärde. Data t.o.m augusti 2020.
Beläggningsgrad
12 månaders rullande medelvärde. Data t.o.m augusti 2020.
Utveckling ARR (Average Room Rate)
12 månaders rullande medelvärde. Data t.o.m augusti 2020.
Utveckling RevPAR
12 månaders rullande medelvärde. Data t.o.m augusti 2020.

Våra senaste rapporter och statistik

Se alla rapporter
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Stockholm t o m augusti 2020 404,59 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Malmö t o m augusti 2020 459,13 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling Göteborg t o m augusti 2020 453,78 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling i riket t o m augusti 2020 414,70 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknaden t o m augusti 2020 669,26 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Topp 100 hotellkommuner 2019 44,45 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling t o m juni 2020 709,79 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Riket t o m juni 2020 407,93 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Malmö t o m juni 2020 451,96 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Göteborg t o m juni 2020 454,12 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Stockholm t o m juni 2020 399,03 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Svenska hotellmarknadens utveckling t o m feb 2020 671,26 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens utveckling i riket t o m feb 2020 409,01 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Malmö t o m feb 2020 447,31 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Göteborg t o m feb 2020 447,50 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknaden Stockholm t o m feb 2020 400,10 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Konkurser H&R Oktober 2019 956,67 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Hotellmarknadens konjunkturläge tertial 1 2019 1,02 MB

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen